оПЮБН
мЮБХЦЮЖХЪ
пЕЙКЮЛЮ
пЕЯСПЯШ Б РЕЛС
пЕЙКЮЛЮ

яЕЙЯ БЯЕ ВЮЫЕ ГЮЛЕМЪЕР ЙБЮПРОКЮРС

мНБНЯРХ ГЮЙНМНДЮРЕКЭЯРБЮ аЕКЮПСЯХ

мНБШЕ ДНЙСЛЕМРШ

гЮЙНМНДЮРЕКЭЯРБН пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ

 

 

охяэлн црй пт нр 09.12.98 N 01-15/25822 н опхлемемхх опхйюгю црй пняяхх нр 30.06.98 N 441

(ОН ЯНЯРНЪМХЧ МЮ 20 НЙРЪАПЪ 2006 ЦНДЮ)

<<< мЮГЮД

српюрхк яхкс - опхйюг црй пт НР 14.08.2000 N 704

    цнясдюпярбеммши рюлнфеммши йнлхрер пняяхияйни тедепюжхх
                 охяэлн
          НР 9 ДЕЙЮАПЪ 1998 Ц. N 01-15/25822

      н опхлемемхх опхйюгю црй пняяхх нр 30.06.98 N 441

    б ЯБЪГХ Я БЯРСОКЕМХЕЛ Б ЯХКС хМЯРПСЙЖХХ НА НЯНАЕММНЯРЪУ
  РЮЛНФЕММНЦН НТНПЛКЕМХЪ Х РЮЛНФЕММНЦН ЙНМРПНКЪ ГЮ  НРДЕКЭМШЛХ
  ЙЮРЕЦНПХЪЛХ РНБЮПНБ, ББНГХЛШУ МЮ РЮЛНФЕММСЧ РЕППХРНПХЧ пНЯЯХИЯЙНИ
  тЕДЕПЮЖХХ Х ОЕПЕЛЕЫЮЕЛШУ РПЮМГХРНЛ ВЕПЕГ РЮЛНФЕММСЧ РЕППХРНПХЧ
  пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ ОПХ ХУ ОЕПЕБНГЙЕ ЮБРНЛНАХКЭМШЛ РПЮМЯОНПРНЛ,
  СРБЕПФДЕММНИ оПХЙЮГНЛ црй пНЯЯХХ НР 30.06.98 N 441 (ДЮКЕЕ -
  хМЯРПСЙЖХЪ), ОПЕДКЮЦЮЧ.
    дН 15.01.99  ОПНХГБНДХРЭ  РЮЛНФЕММНЕ  НТНПЛКЕМХЕ  РНБЮПНБ,
  СЙЮГЮММШУ Б ОПХКНФЕМХХ 1 Й хМЯРПСЙЖХХ (ДЮКЕЕ - РНБЮПШ) Х ББНГХЛШУ
  Б ЮДПЕЯЮ ОНКСВЮРЕКЕИ, МЮУНДЪЫХУЯЪ  Б  ПЕЦХНМЮУ  ДЕЪРЕКЭМНЯРХ
  лНЯЙНБЯЙНЦН РЮЛНФЕММНЦН СОПЮБКЕМХЪ, жЕМРПЮКЭМНИ ЮЙЖХГМНИ РЮЛНФМХ,
  яЕБЕПН - гЮОЮДМНЦН РЮЛНФЕММНЦН СОПЮБКЕМХЪ, МЮ ЯЙКЮДЮУ БПЕЛЕММНЦН
  УПЮМЕМХЪ Х РЮЛНФЕММШУ ЯЙКЮДЮУ (ДЮКЕЕ - ЯЙКЮДШ), СЙЮГЮММШУ Б
  ОПХКНФЕМХХ Й МЮЯРНЪЫЕЛС ОХЯЭЛС. нОПЕДЕКХРЭ СЙЮГЮММШЕ  ЯЙКЮДШ
  НДМНБПЕЛЕММН ЛЕЯРЮЛХ ДНЯРЮБЙХ РНБЮПНБ.
    бБНГ РНБЮПНБ МЮ РЮЛНФЕММСЧ РЕППХРНПХЧ пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ Х
  РПЮМГХР РНБЮПНБ ВЕПЕГ РЮЛНФЕММСЧ РЕППХРНПХЧ пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ
  ФЕКЕГМНДНПНФМШЛ, БНДМШЛ Х БНГДСЬМШЛ БХДЮЛХ РПЮМЯОНПРЮ  ЛНФЕР
  НЯСЫЕЯРБКЪРЭЯЪ ВЕПЕГ КЧАШЕ ФЕКЕГМНДНПНФМШЕ ЯРЮМЖХХ, ЛНПЯЙХЕ Х
  БНГДСЬМШЕ ОНПРШ (ДЮКЕЕ - ХМШЕ ОСМЙРШ ОПНОСЯЙЮ). оЕПЕЦПСГЙЮ РНБЮПНБ
  Б ХМШУ ОСМЙРЮУ ОПНОСЯЙЮ МЮ ЮБРНЛНАХКЭМШИ РПЮМЯОНПР Х ДЮКЭМЕИЬЮЪ
  ОЕПЕБНГЙЮ РНБЮПНБ НЯСЫЕЯРБКЪЧРЯЪ Б ЯННРБЕРЯРБХХ Я МНПЛЮРХБМШЛХ
  ЮЙРЮЛХ  црй  пНЯЯХХ. нТНПЛКЕМХЕ ДНЯРЮБЙХ Х РПЮМГХРЮ РНБЮПНБ
  ОПНХГБНДХРЯЪ Б ЯННРБЕРЯРБХХ Я хМЯРПСЙЖХЕИ.
    нЦПЮМХВЕМХЕ ЛЕЯР ДНЯРЮБЙХ МЕ ПЮЯОПНЯРПЮМЪЕРЯЪ МЮ РНБЮПШ,
  ЯКЕДСЧЫХЕ Б ЮДПЕЯ ДХОКНЛЮРХВЕЯЙХУ ОПЕДЯРЮБХРЕКЭЯРБ, ББНГХЛШЕ Б
  ЙЮВЕЯРБЕ ЦСЛЮМХРЮПМНИ ОНЛНЫХ Х Р.О. (БХД ДНЯРЮБЙХ - др2), Ю РЮЙФЕ
  МЮ РНБЮПШ, ББНГХЛШЕ Б ПЕФХЛЕ БПЕЛЕММНЦН ББНГЮ Х ОПЕДМЮГМЮВЕММШЕ
  ДКЪ  ДЕЛНМЯРПЮЖХХ ХКХ ХЯОНКЭГНБЮМХЪ МЮ БШЯРЮБЙЮУ,  ЪПЛЮПЙЮУ,
  ЙНМТЕПЕМЖХЪУ ХКХ ОНДНАМШУ ЛЕПНОПХЪРХЪУ.  б ЩРХУ ЯКСВЮЪУ ДКЪ
  НТНПЛКЕМХЪ ОПНЖЕДСПШ ДНЯРЮБЙХ РНБЮПНБ ДНКФМШ АШРЭ ОПЕДЯРЮБКЕМШ
  ДНЙСЛЕМРШ, ОНДРБЕПФДЮЧЫХЕ, ВРН РНБЮП МЕ НАКЮЦЮЕРЯЪ РЮЛНФЕММШЛХ
  ОНЬКХМЮЛХ  Х  МЮКНЦЮЛХ  КХАН  ОПЕДМЮГМЮВЕМ  ДКЪ  ОПНБЕДЕМХЪ
  БШЬЕСЙЮГЮММШУ ЛЕПНОПХЪРХИ.
    б ЯКСВЮЕ ОЕПЕБНГЙХ РНБЮПНБ ОН ОПНЖЕДСПЕ лдо ОЕПЕБНГВХЙЮЛХ,
  СЙЮГЮММШЛХ Б ОПХКНФЕМХХ 2 Й ПЮЯОНПЪФЕМХЧ црй пНЯЯХХ НР 03.07.98
  N 01-14/742, ЛЕЯРЮЛХ ДНЯРЮБЙХ РНБЮПНБ Б ПЕЦХНМЕ ДЕЪРЕКЭМНЯРХ
  лНЯЙНБЯЙНЦН РЮЛНФЕММНЦН СОПЮБКЕМХЪ ЪБКЪЧРЯЪ ЯЙКЮДШ, СЙЮГЮММШЕ Б
  ОПХКНФЕМХХ  Й МЮЯРНЪЫЕЛС ОХЯЭЛС. лЕЯРН ДНЯРЮБЙХ НОПЕДЕКЪЕРЯЪ
  ОПХЛЕМХРЕКЭМН Й ПЮЯОНПЪФЕМХЧ црй пНЯЯХХ НР 03.07.98 N 01-14/742 Б
  ОНПЪДЙЕ, ОПЕДСЯЛНРПЕММНЛ О. 2.5 хМЯРПСЙЖХХ.
    оПНЬС МЮЯРНЪЫЕЕ ОХЯЭЛН ДНБЕЯРХ  ДН  ЯБЕДЕМХЪ  ОНДВХМЕММШУ
  РЮЛНФЕММШУ НПЦЮМНБ Х НПЦЮМХГНБЮРЭ ЕЦН ХЯОНКМЕМХЕ.

                          оЕПБШИ ГЮЛЕЯРХРЕКЭ
                        ОПЕДЯЕДЮРЕКЪ йНЛХРЕРЮ
                     ОНКЙНБМХЙ РЮЛНФЕММНИ ЯКСФАШ
                              л.й.ецнпнб

                              оПХКНФЕМХЕ
                         Й ОХЯЭЛС црй пНЯЯХХ
                      НР 09.12.98 N 01-15/25822

                оепевемэ
        яйкюднб бпелеммнцн упюмемхъ х рюлнфеммшу
       яйкюднб б пецхнмюу деърекэмнярх лняйнбяйнцн
     рюлнфеммнцн сопюбкемхъ, жемрпюкэмни юйжхгмни рюлнфмх
       х яебепн - гюоюдмнцн рюлнфеммнцн сопюбкемхъ,
         ъбкъчыхуяъ леярюлх днярюбйх рнбюпнб

  -----T------------T----------T---------T----------------T------------╛
  ╕ N ╕  мНЛЕП  ╕  яПНЙ  ╕мЮХЛЕМН- ╕лЕЯРНМЮУНФДЕМХЕ ╕ оПХЛЕВЮМХЪ ╕
  ╕О/О ╕ КХЖЕМГХХ ╕ ДЕИЯРБХЪ ╕БЮМХЕ НП-╕ЯЙКЮДЮ     ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕ КХЖЕМГХХ ╕ЦЮМХГЮЖХХ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕           лняйнбяйюъ чфмюъ рюлнфмъ           ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕1. ╕052╕900047╕ ╕28.04.2000╕ннн мрт ╕113403, лняйбю, ╕384-76-16  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ярнй - ╕бнярпъйнбяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕оп., 10     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕2. ╕052╕900082╕ ╕15.05.2001╕гюн "реп-╕113545, лняйбю, ╕312-12-18  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк - ╕бюпьюбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕чц"   ╕ьняяе, д. 127  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕3. ╕052╕900028╕ ╕25.12.99 ╕гюн "мбх-╕115492, лняйбю, ╕327-75-14  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕хмй"   ╕ск. 1-ъ яре-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнкэмюъ, д. 7ю ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕4. ╕052╕900036╕ ╕05.02.2000╕юнгр   ╕115563, лняйбю, ╕393-78-71  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"мнпд - ╕ск. цемепюкю  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕няр"   ╕аекнбю, д. 16  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕5. ╕052╕900095╕ ╕01.10.2001╕нюн "рщй ╕142718, лняй.  ╕208-64-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юяйнмд" ╕нак., кемхмяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕п-м, о/н хг-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕люикнбн, д. ас- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕кюрмхйнбн    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕6. ╕052╕900043╕ ╕15.04.2000╕ннн   ╕109088, лняйбю, ╕958-91-26  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"нмеп"  ╕2-и чфмнонпрн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕бши опнегд,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 14/22    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕7. ╕052╕900029╕ ╕27.12.99 ╕рнн   ╕109432, лняйбю, ╕354-10-47  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя - ╕2-и чфмнонпрн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ахгмея-1"╕бши опнегд, д. ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕10       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕8. ╕052╕900020╕ ╕08.05.99 ╕ннн "чцн ╕109388, лняйбю, ╕354-03-65  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- бнярнв-╕ск. чфмнонпрн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мши реп- ╕бюъ, д. 21   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕9. ╕052╕900034╕ ╕03.02.2000╕гюн "йн- ╕109652, лняйбю, ╕349-02-96  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пюк-я"  ╕ск. днмежйюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 30    G24 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕10. ╕052╕900027╕ю╕27.01.2000╕юнгр   ╕109382,лняйбю, ╕358-75-47  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"янпрня ╕ск. бепумхе   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕онкъ, д. 41.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕лняй. нак., кч- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕аепжш, 1-и оюм- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнбяйхи оп.,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 5      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕11. ╕052╕900022╕ ╕27.08.99 ╕рнн ойт ╕109202, лняйбю, ╕289-97-20  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ялюпр  ╕оепнбяйне    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕крд"   ╕ьняяе, д. 21  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕12. ╕052╕900033╕ ╕03.02.2000╕ннн "цн- ╕140008, лняйбю, ╕554-45-79  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рюп"   ╕оня. мейпюянб- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йю, опнл. пюинм ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕укшярнбн    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕13. ╕052╕900093╕ ╕03.10.99 ╕гюн "юб- ╕140053, лняй.  ╕503-77-30  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнцюпюмр"╕нак., мнбнпъ-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕гюмяйне ь., 6  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕14. ╕052╕900039╕ ╕03.03.2000╕гюн "рю- ╕109033, лняйбю, ╕918-18-45  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лнфеммн -╕опнегд гюбндю  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕апнйепя- ╕"яепо х лнкнр", ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йхи йнло-╕д. 6      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кейя "цс-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕фнм"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕15. ╕052╕900048╕ ╕07.05.2000╕юнгр   ╕109029, лняйбю, ╕278-52-62  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"бщт"  ╕ск. 2-ъ яйн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рнопнцнммюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 35, йнпо. 3 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕16. ╕052╕900018╕ ╕19.03.99 ╕гюн йнл- ╕109202, лняйбю, ╕170-91-32  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оюмхъ  ╕ьняяе тпегеп,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"псяя - ╕д. 17      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕щйяопеяя"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕17. ╕052╕900040╕ ╕23.03.2000╕гюн "юи- ╕109428, лняйбю, ╕956-24-75  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реля   ╕пъгюмяйхи    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яйкюдш" ╕опняоейр, д. 16 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕18. ╕052╕900042╕ ╕14.04.2000╕юнгр "бъ-╕109425, лняйбю, ╕172-08-29  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гнбяйхи ╕2-и бъгнбяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕днл"   ╕опнегд, д. 16  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕19. ╕052╕900057╕ ╕06.08.2000╕ннн   ╕109428, лняйбю, ╕174-80-83  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"опнлшь- ╕1-и хмярхрсря- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кеммюъ  ╕йхи опнегд, д. 3╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕цпсоою  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ярпни- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опнц-  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пеяя-1" ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕20. ╕052╕900090╕ ╕23.07.2001╕гюн "бх- ╕115230, щкейр- ╕111-54-67  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ръгэ"  ╕кнрмши оп-д,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 3 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕21. ╕052╕900064╕ ╕08.12.2000╕ннн "ою- ╕113053, лняйбю, ╕233-00-40  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бекежйне"╕ск. дсахмхм-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйюъ, д. 63   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕22. ╕052╕900046╕ю╕28.04.2000╕гюн   ╕115201, лняйбю, ╕113-78-29  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"лняйбн- ╕2-и йнркъйнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пежйне" ╕йхи опнегд,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 1 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕23. ╕052╕900089╕ ╕03.07.2001╕нюн "лйт ╕115201, лняйбю, ╕230-73-07  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йпюямши ╕2-и йнркъйнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕нйръапэ" ╕йхи опнегд,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 2ю <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕24. ╕052╕900084╕ ╕04.06.2001╕рнн   ╕109559, лняйбю, ╕359-52-41  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"брнпя" ╕йпюямндюпяйюъ  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ск., д. 70   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕25. ╕052╕900092╕ ╕09.09.2001╕ннн "ахм ╕109316, лняйбю, ╕177-84-01  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- реплх- ╕2-ъ ск. люьх-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мюк"   ╕мнярпнемхъ,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 29      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕26. ╕052╕900085╕ ╕04.06.2001╕ннн "чф- ╕109432, лняйбю, ╕958-89-09  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мнонпрн- ╕2-и чфмнонпрн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бши реп- ╕бши опнегд,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк"  ╕д. 10      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕27. ╕052╕900041╕ ╕08.04.2000╕нюн "лня-╕109429, лняйбю, ╕355-37-83  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнбяйхи ╕йюонрмъ, 2-и  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕метреое- ╕йбюпрюк <*>   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пепюаюрш-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бючыхи  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гюбнд"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕28. ╕052╕900031╕ю╕15.01.2000╕гюн "хм- ╕115201, лняйбю, ╕113-24-02  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕репрюл- ╕йюьхпяйхи опн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕егд, д. 17 <*> ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕29. ╕052╕900025╕ ╕31.10.99 ╕юннр   ╕109029, лняйбю, ╕276-60-73  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"яепбхя -╕лхуюикнбяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ункнд"  ╕опнегд, д. 1  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕          лняйнбяйюъ бнярнвмюъ рюлнфмъ          ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕30. ╕054╕900039╕ю╕29.01.2000╕гюн   ╕111402, лняйбю, ╕375-06-90  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юбрн-40"╕ск. йервепяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 13      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕31. ╕054╕900056╕ ╕10.12.2000╕ннн "ртй ╕107497, лняйбю, ╕460-46-56  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"хмрец- ╕ск. хпйсряйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пюк"   ╕д. 5/6     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕32. ╕054╕900014╕ ╕05.01.99 ╕гюн "рю- ╕105523, лняйбю, ╕468-91-93  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лнфеммши ╕ыекйнбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яйкюд  ╕ьняяе, д. 100  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ыекйнбн"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕33. ╕054╕900018╕ ╕19.03.99 ╕ннн   ╕111524, лняйбю, ╕306-62-82  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юяяю"  ╕ск. щкейрпнд-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕мюъ, д. 13   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕34. ╕054╕900061╕ ╕22.12.2000╕гюн   ╕107143, лняйбю, ╕186-36-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"щмепцн ╕2-и хпршьяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк ╕опнегд, д. 5  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕35. ╕054╕900071╕ю╕29.04.2001╕рнн   ╕111398, лняйбю, ╕309-48-42  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рюлпся ╕ск. йсяйнбяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕л"    ╕д. 12      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕36. ╕054╕900015╕ ╕24.01.99 ╕гюн   ╕111141, лняйбю, ╕176-80-72  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"лнясцке-╕2-и опнегд оепн-╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яашр"  ╕бю онкъ, д. 2  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕37. ╕054╕900037╕ ╕27.01.2000╕рнн   ╕125585, лняйбю, ╕902-76-79  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя- ╕осребни опнегд, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йюпцнхм- ╕д. 3, ярп. 1  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕репмеи- ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ьмк"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕38. ╕054╕900074╕ ╕17.06.2001╕гюн   ╕129282, лняйбю, ╕473-41-86  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юярпю  ╕веплъмяйхи   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕р.о."  ╕опнегд, д. 4ю  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕+        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕39. ╕054╕900021╕ю╕09.04.99 ╕юнгр   ╕127016, лняйбю, ╕903-17-83  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя- ╕яхцмюкэмши   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яонпряеп-╕опнегд, д. 3  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бхя"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕40. ╕054╕900042╕ ╕30.03.2000╕гюн "реп-╕123557, лняйбю, ╕148-16-61  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк  ╕длхрпнбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ю.ц."  ╕ьняяе, д. 116, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнпо. 3 <*>   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕41. ╕054╕900047╕ ╕23.04.2000╕рнн "хм- ╕127204, лняйбю, ╕409-96-73  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕репрпюмя"╕длхрпнбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ь., оня. "яе-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕бепмши", 1-ъ  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕кхмхъ, ярп. 22 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕42. ╕054╕900023╕ ╕21.05.99 ╕ннн   ╕107113, лняйбю, ╕268-91-12  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йскэрсп-╕янйнкэмхвеяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мн - бшя-╕бюк, д. 1,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рюбнвмши ╕оюбхкэнм N 4  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕жемрп  ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"янйнкэ- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхйх"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕43. ╕054╕900046╕ ╕23.04.2000╕ннн яо  ╕129233, лняйбю, ╕181-97-87  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"длб -  ╕опняоейр лхпю, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕щйяон"  ╕ббж, ярп. N 89 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕44. ╕054╕900075╕ ╕19.06.2001╕цсо "кхю-╕127253, лняйбю, ╕483-26-23  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мнгнбн - ╕длхрпнбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рря" цо ╕ьняяе, д. 116, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕нот "реу-╕йнп. 1     ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мнрнпц- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕сд опегх-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕демрю пт ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕45. ╕054╕900057╕ю╕10.12.2000╕гюн   ╕129343, лняйбю, ╕186-36-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"щмепцн ╕опнегд яепеа-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк ╕пъйнбю, д. 10  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕46. ╕054╕900055╕ ╕08.12.2000╕гюн "юб- ╕129348, лняйбю, ╕187-31-05  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнпеир" ╕ск. пнрепрю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 8а <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕47. ╕054╕900034╕ ╕10.12.99 ╕яо рнн  ╕141230, лняй.  ╕515-10-04  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"лнкйнл" ╕нак., осьйхмя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йхи п-м,    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕о. йкъгэлю, ск. ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнярнлюпнбяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 5 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕48. ╕054╕900050╕ю╕16.06.2000╕гюн   ╕129343, лняйбю, ╕207-15-75  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"щйнднп" ╕опнегд яепеа-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕пъйнбю, д. 2,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ярп. 1 <*>   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕49. ╕054╕900031╕ю╕27.09.99 ╕цо "тср- ╕125017, лняйбю, ╕161-97-04  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕анкэмши ╕асршпяйюъ гюя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йкса "кн-╕рюбю, д. 2   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнлнрхб" ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лфд"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕50. ╕054╕900064╕ ╕22.12.99 ╕юнгр   ╕127254, лняйбю, ╕218-01-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"цпюмд - ╕опнегд днапн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕кчанбю, д. 3  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕51. ╕054╕900043╕ю╕01.04.2000╕гюн   ╕129272, лняйбю, ╕266-10-80  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ондбнпэе╕ок. пхфяйнцн  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ях"   ╕бнйгюкю, яр.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕лняйбю - пхф-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйюъ      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕52. ╕054╕900044╕ю╕01.04.2000╕гюн   ╕129348, лняйбю, ╕184-16-27  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"тхплю  ╕ъпнякюбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пхйнл"  ╕ьняяе, д. 2б,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яр. лняйбю -  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рнбюпмюъ -   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ъпнякюбяйюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйк. N 1    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕53. ╕054╕900020╕ю╕26.03.99 ╕нюн "рнп-╕107143, лняйбю, ╕167-10-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕цнбши днл╕нрйпшрне ьняяе, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опенапю- ╕д. 1/3     ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕фемяйхи" ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕54. ╕054╕900054╕ ╕18.08.2000╕нюн "но- ╕107497, лняйбю, ╕164-07-25  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнбн -  ╕ск. юлспяйюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оняпедмх-╕д. 7      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕веяйюъ  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕тхплю  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"жберлер"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕          лняйнбяйюъ гюоюдмюъ рюлнфмъ           ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕55. ╕056╕900046╕ ╕24.03.2001╕гюн "рпюй╕121357, лняйбю, ╕443-04-27  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- ярно  ╕ск. бепеияйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕д. 11      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕56. ╕056╕900040╕ ╕20.12.2000╕ннн "VSY"╕121353, лняйбю, ╕448-61-32  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйнкйнбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, д. 31  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕57. ╕056╕900015╕ ╕30.04.99 ╕гюн "реп-╕121087, лняйбю, ╕148-64-94  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк  ╕ск. гюпевмюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ю.ц."  ╕д. 2/1     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕58. ╕056╕900021╕ ╕25.12.99 ╕рнн "йнл-╕117192, лняйбю, ╕938-23-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оюмхъ  ╕кнлнмнянбяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опнтхкэ ╕опняо., д. 25  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕крд"   ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕59. ╕056╕900047╕ ╕08.04.2001╕ннн   ╕119136, лняйбю, ╕240-34-62  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"декэрю ╕1-и яерсмэяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ябъгэ"  ╕опнегд, д. 10  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕60. ╕056╕900035╕ ╕18.08.2000╕ннн "реп-╕121351, лняйбю, ╕417-25-32  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк - ╕лнкнднцбюпдеи- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йсмжебн" ╕яйюъ, д. 65   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕61. ╕056╕900032╕ ╕22.04.2000╕рнн "дхй-╕119619, лняйбю, ╕934-68-00  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ях"   ╕ск. опнхгбнд-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ярбеммюъ, д. 11 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕62. ╕056╕900030╕ ╕13.04.2000╕юннр   ╕113623, лняйбю, ╕712-71-79  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"янбрпюя-╕бюпьюбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбрнщйя- ╕ьняяе, 26-и йл ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оедхжхъ" ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕63. ╕056╕900030╕ ╕13.04.2000╕юннр   ╕113623, лняйбю, ╕712-71-79  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"янбрпюя-╕бюпьюбяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбрнщйя- ╕ьняяе, 26-и йл ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оедхжхъ" ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕64. ╕056╕900026╕ ╕28.01.2000╕рнн   ╕142002, лняй.  ╕351-92-77  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йнкэжн" ╕нак., ыепахмйю, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕асрнбяйхи    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рсохй, д. 1   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕65. ╕056╕900051╕ ╕08.07.2001╕до "яоеж-╕119361, лняйбю, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбрн-  ╕ск. 6-ъ пюдх-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕жемрп"  ╕юкэмюъ, бкюде- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕цкюбмнцн ╕мхе 2      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕сопюбке- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхъ дхо- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кнлюрх- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕веяйнцн ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнпосяю ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опх лхд ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яяяп   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕66. ╕056╕900020╕ю╕31.10.99 ╕000 "мря ╕121741, лняйбю, ╕446-34-29  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- хмрсп- ╕ск. пъахмнбюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбрн"  ╕д. 28ю     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕67. ╕056╕900016╕ ╕06.05.99 ╕гюн   ╕119501, лняйбю, ╕441-05-25  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"пюхд - ╕ск. кнаювебя-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк ╕йнцн, д. 126  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕окюя"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕68. ╕056╕900041╕ ╕20.12.2000╕гюн   ╕143350, лняйбю, ╕733-88-02  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йюпцн  ╕янкмжебяйхи   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕окчя"  ╕п-м, оня. рнкя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рноюкэжебн, ск. ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕янберяйюъ, д. 2 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕69. ╕056╕900037╕ ╕08.12.2000╕рнн "бхм ╕119530, лняйбю, ╕442-44-96  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- 7"   ╕нвюйнбяйне ьня- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яе, д. 16 <*>  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕70. ╕056╕900053╕ ╕18.09.2001╕гюн   ╕119361, лняйбю, ╕437-15-67  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя- ╕ск. анкэьюъ   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕онпрмюъ ╕нвюйнбяйюъ,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕тхплю  ╕д. 47ю     ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"нвюйнбн"╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕71. ╕056╕900036╕ ╕04.12.2000╕юннр   ╕142790, лняй.  ╕388-90-02  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"янбхм- ╕нак., кемхмяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕репюбрн- ╕п-м, яхлтепн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕онкэяйне ь.,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 3      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕72. ╕056╕900024╕ ╕22.01.2000╕ннн "юя- ╕142700, лняй.  ╕541-47-65  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бюйюпцн" ╕нак., кемхмяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕п-м, бхдмне,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕опнлгнмю бмхх  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕"йпхнцемлюь"  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕73. ╕056╕900012╕ ╕23.02.99 ╕яо "чоя -╕142790, лняй.  ╕388-66-33  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕янбрпюмя-╕нак., кемхмяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбрн"  ╕п-м, яхлтепн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕онкэяйне ьняяе, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 3      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕74. ╕056╕900017╕ю╕19.08.99 ╕ннн "янб-╕113628, лняйбю, ╕713-96-70  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕хмдео - ╕ск. тендняхи-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕яйюъ, д. 1   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕75. ╕056╕900025╕ ╕25.01.2000╕рнн "янк-╕142700, лняй.  ╕385-06-09  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мевмши" ╕нак., кемхмяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕п-м, бюпьюбяйне ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ь., 21 йл <*>  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕76. ╕056╕900013╕ ╕02.04.99 ╕юнгр "ясх╕117218, лняйбю, ╕208-38-93  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опнейр" ╕йбюпрюк 43ю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕чгюн (оепеяе-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕вемхе скхж   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕я. люьекю х   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕лхйксун -    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕люйкюъ)     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕77. ╕056╕900043╕ ╕02.02.99 ╕гюн "щйя-╕119619, лняйбю, ╕435-94-36  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕он - реп-╕янкмжебяйхи   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк"  ╕п-м, опнейрх-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕пселши опнегд, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕5167 бк/9 <*>  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕78. ╕056╕900033╕ ╕22.04.2000╕юнгр   ╕113447, лняйбю, ╕126-18-01  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕назедхме-╕яебюярнонкэя-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхе "хм- ╕йхи опняоейр,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ценйнл" ╕д. 7 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕79. ╕056╕900027╕ ╕25.02.2000╕гюн "бх- ╕113405, лняйбю, ╕382-18-29  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕аю"   ╕днпнфмюъ, д. 54ю╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕80. ╕056╕900038╕ ╕13.12.2000╕юнгр   ╕117574, лняйбю, ╕423-70-00  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя - ╕ск. цнксахмя-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕йюъ, д. 8ю <*> ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕          лняйнбяйюъ яебепмюъ рюлнфмъ           ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕81. ╕058╕900054╕ ╕14.12.2000╕гюн "лнп-╕125195, лняйбю, ╕459-11-47  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яйюъ   ╕кемхмцпюдяйне  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя-  ╕ьняяе, д. 57  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕онпрмн - ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнпцнбюъ ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнлоюмхъ"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕82. ╕058╕900028╕ ╕22.01.2000╕ннн "ас- ╕127599, лняйбю, ╕451-15-78  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яхмнбн" ╕ахакхнревмши  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕опнегд, д. 1ю  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕83. ╕058╕900055╕ ╕17.12.2000╕нюн   ╕125252, лняйбю, ╕195-38-14  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юпемдмне╕ск. гнпце, д. 9 ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пелнмр- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мн -   ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ярпнх-  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рекэмне ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опедопхъ-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рхе тпсм-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гемяйнцн ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пюинмю" ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕84. ╕058╕900049╕ ╕08.08.2000╕ннн "пня-╕127599, лняйбю, ╕486-50-92  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕хмйюпцн" ╕ск. хфнпяйюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 6      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕85. ╕058╕900053╕ ╕10.12.2000╕рнн "рю- ╕127591, лняйбю, ╕485-21-51  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лнфеммши ╕ск. дсамхмяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк ╕д. 83      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕цпсоош  ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лак"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕86. ╕058╕900046╕ ╕10.06.2000╕юнгр   ╕123362, лняйбю, ╕742-64-86  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рсьхмн -╕ск. ябнандш,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕д. 29, йнпо.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕112. ск. кн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕днвмюъ, д. 2,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ок. "рпхйн-   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рюфмюъ", бк. 3 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕87. ╕058╕900047╕ ╕24.06.2000╕нюн "вхо-╕127412, лняйбю, ╕906-34-32  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕онкхмн" ╕йнпнбхмяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, д. 35-ю ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕88. ╕058╕900030╕ ╕03.02.2000╕нюн лррщя╕127644, лняйбю, ╕485-39-11  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"лня-  ╕ск. кнамемяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя-  ╕д. 18 <*>    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕щйяое-  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕дхжхъ"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕89. ╕058╕900080╕ ╕16.11.2001╕ннн "щбр ╕125212, лняйбю, ╕156-18-54  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕ск. юдлхпюкю  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕люйюпнбю, д. 6/9╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕90. ╕058╕900018╕ ╕17.05.99 ╕гюн   ╕123503, лняйбю, ╕259-24-30  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"цеппся -╕ск. 3-ъ люцхя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя"  ╕рпюкэмюъ, д. 18 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕91. ╕058╕900065╕ ╕06.04.2001╕ннн   ╕127599, лняйбю, ╕486-30-90  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"яюотхп -╕ск. люпьюкю   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕1"    ╕теднпемйн, д. 3 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕92. ╕058╕900079╕ ╕15.04.2000╕нюн "лня-╕129594, лняйбю, ╕971-08-47  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя-  ╕4-ъ ск. люпэх- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юцемр-  ╕мни пных, д. 12 ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ярбн"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕93. ╕058╕900044╕ ╕19.05.2000╕юннр   ╕123627, лняйбю, ╕753-37-00  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"хпахя" ╕бнкнйнкюляйне  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, д. 142  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕94. ╕058╕900075╕ ╕28.08.2001╕ннн   ╕123458, лняйбю, ╕193-71-38  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"яхцспр" ╕ск. 2-ъ кшйнб- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйюъ, д. 63   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕95. ╕058╕900078╕ ╕16.09.2001╕рнн "яе- ╕123592, лняйбю, ╕944-98-57  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бепн -  ╕ск. йскюйнбю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гюоюдмше ╕д. 20      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кхмхх"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕96. ╕058╕900032╕ ╕08.02.2000╕гюн   ╕123627, лняйбю, ╕751-44-00  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"мххмх- ╕оърмхжйне    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бхпрю  ╕ьняяе, д. 24  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя-  ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕онпр   ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕крд"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕97. ╕058╕900059╕ ╕31.12.2000╕гюн   ╕107014, лняй.  ╕562-12-36  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"тхплю  ╕нак., йпюямн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пхйнл"  ╕цнпяйхи п-м,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. цнкэебн   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕98. ╕058╕900083╕ ╕30.11.2001╕ннн   ╕143412, лняй.  ╕561-50-58  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юцемрярбн╕нак., йпюямн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йюяюпр" ╕цнпяйхи п-м,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕о. нрпюдмне   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕99. ╕058╕900058╕ ╕25.12.2000╕нюн   ╕123837, лняйбю, ╕195-64-11  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юцемрярбн╕опняоейр люп-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"пюяопн- ╕ьюкю фсйнбю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ярпюме- ╕д. 4      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхе, на- ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пюанрйю, ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яанп   ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оевюрх" ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕100.╕058╕900041╕ ╕30.03.2000╕гюн "лня-╕123007, лняйбю, ╕940-12-20  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнбяйне ╕ск. 5-ъ люцх-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнпцнбне ╕ярпюкэмюъ, д. 15╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опедопхъ-╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рхе   ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йнмярн" ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕101.╕058╕900033╕ ╕16.02.2000╕нюн   ╕123610, лняйбю, ╕253-91-92  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"жемрп  ╕йпюямнопеямем- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лефдс-  ╕яйюъ мюаепеф-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мюпндмни ╕мюъ, д. 12   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнпцнбкх ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕х мюсв- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мн -   ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реумхв. ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ябъгеи я ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гюпсаеф. ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ярпюмюлх"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕102.╕058╕900025╕ ╕11.10.99 ╕нюн "лня-╕123317, лняйбю, ╕921-08-94  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя-  ╕гбемхцнпндяйне ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юцемряр- ╕ьняяе, бкюд. 28 ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бн"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕103.╕058╕900020╕ ╕12.06.99 ╕гюн   ╕123290, лняйбю, ╕256-55-68  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"пюхд - ╕ск. еплюйнбю  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕пныю, д. 7ю   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕104.╕058╕900029╕ ╕26.01.2000╕рнн "леф-╕123100, лняйбю, ╕205-03-17  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕дсмюпнд- ╕1-и йпюямн-   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мне янб- ╕цбюпдеияйхи   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕леярмне ╕опнегд, д. 12, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опедопх- ╕бй "йпюямюъ   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ърхе   ╕опеямъ", оюб.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"щйяон- ╕N 2       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕беярпюмя"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕105.╕058╕900016╕ ╕12.02.99 ╕юннр   ╕107014, лняйбю, ╕264-43-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"аюаюебя-╕ск. люкюъ    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йне"   ╕йпюямняекэяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 7      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕106.╕058╕900034╕ ╕19.02.2000╕нюн   ╕107140, лняйбю, ╕264-45-87  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"оепбши ╕ск. бепумъъ   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕укюдн-  ╕йпюямняекэяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнлахмюр"╕д. 3ю <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕107.╕058╕900023╕ю╕12.08.99 ╕ннн   ╕107842, лняйбю, ╕262-69-73  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя - ╕йнлянлнкэяйюъ  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбюкэ"  ╕окныюдэ, д. 1ю ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яр. лняйбю -  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рнбюпмюъ нй-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ръапэяйюъ цп.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕дбнп      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕108.╕058╕900070╕ю╕20.10.2000╕гюн "ябу ╕115201, лняйбю, ╕247-90-74  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ръфлюь" ╕гнкнрнпнфяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕бюк, д. 11 <*> ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕109.╕058╕900073╕ ╕14.08.2001╕гюн   ╕109544, лняйбю, ╕278-13-87  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юркюяз" ╕ск. пюанвюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 93      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕110.╕058╕900082╕ ╕25.11.2001╕ннн   ╕127412, лняйбю, ╕485-31-03  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йюяйюд" ╕ск. хфнпяйюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 13/19    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕111.╕058╕900013╕ ╕18.01.99 ╕цо цкюб- ╕129629, лняйбю, ╕286-06-88  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мши жемрп╕ск. 1-ъ лшрх-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яоежхюкэ-╕ыхмяйюъ, д. 17 ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мни ябъгх╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмхяреп-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ярбю ябъ-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гх пт  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕            ндхмжнбяйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕112.╕226╕900658╕ ╕12.05.2000╕цноо   ╕143000, лняй.  ╕593-54-33  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"яоеж-  ╕нак., ндхмжн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ярпни-  ╕бн-2, чфмюъ   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕опнлгнмю, репп. ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ояй "яоежярпни- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яепбхя"     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕113.╕226╕900773╕ ╕14.02.2001╕нюн   ╕143200, лняй.  ╕8-238-2-2623╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ймхцн- ╕нак., лнфюияй, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕щйяонпр" ╕ск. лхпю, д. 93 ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕114.╕226╕900576╕ ╕11.02.2000╕юнгр   ╕143300, лняй.  ╕366-45-31  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнлоюмхъ ╕нак., мюпн -  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"тепм-  ╕тнлхмяй, рспце- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя"  ╕мебяйхи рсохй  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕115.╕226╕900775╕ ╕02.03.2001╕лсо   ╕143360, лняй.  ╕8-234-15-931╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"реплх- ╕нак., мюпн -  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мюк"   ╕тнлхмяйхи п-м, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. люпрелэъ-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕мнбн      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕116.╕226╕900784╕ ╕06.04.2001╕гюн   ╕143300, лняй.  ╕592-74-99  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йнкю"  ╕нак., мюпн -  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕тнлхмяйхи п-м, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕оня. яекърхмн, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йхебяйне ьня-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яе, 50 йл <*>  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕117.╕226╕900003╕ ╕29.09.2001╕юннр   ╕143040, лняй.  ╕598-26-89  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юбрнреу-╕нак., ндхмжнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ямюалняй-╕йхи п-м, оня.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бю"   ╕люкше бъгелш,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕43 йл лнфюия-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнцн ь.     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕118.╕226╕900636╕ ╕27.06.2000╕ннн   ╕143071, лняй.  ╕256-07-81  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"юцемряр-╕нак., ндхмжнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бн    ╕йхи п-м, яр.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя-р"╕йсахмйю, аюгн  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕юн "нйа ХЛ.   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ъйнбкебю"    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕            гекемнцпюдяйюъ рюлнфмъ            ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕119.╕228╕900697╕ ╕29.09.2000╕юнгр   ╕103681, лняйбю, ╕532-96-10  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"жбрщ"  ╕гекемнцпюд,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕опнлгнмю жхщ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнпо. ю2 <*>  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕120.╕228╕900534╕ ╕19.02.2000╕юннр "ян-╕143530, лняй.  ╕560-37-87  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнк"   ╕нак., хярпхмя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йхи п-м, де-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕днбяй, йепюлх- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕веяйхи гюбнд  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕121.╕228╕900006╕ ╕14.10.2001╕гюн "кю- ╕141600, лняй.  ╕539-88-73  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пхйя"  ╕нак., бнкнйн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕кюляйне ь., д. 1╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕122.╕228╕900193╕ ╕26.01.99 ╕рнн   ╕143600, лняй.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ярпекю" ╕нак., бнкнйн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕кюляй, яебепмне ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, о. яшвебн╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕123.╕228╕900535╕ю╕23.02.2000╕гюн "юб- ╕141400, лняй.  ╕573-33-56  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пнпю"  ╕нак., ухлйх,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йнллсмюкэмши  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕опнегд, д. 2  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕124.╕228╕900508╕ ╕30.12.99 ╕гюн "гмю-╕143400, лняй.  ╕563-14-18  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лемяйне" ╕нак., йпюямн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕цнпяй, ск. цс- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕аюикнбн, д. 56 ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕125.╕228╕900533╕ ╕12.02.2000╕рнн "хя- ╕143400, лняй.  ╕561-29-89  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рщй"   ╕нак., йпюямн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕цнпяй-5, д.   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕цнкэебн <*>   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕126.╕228╕900001╕ ╕01.07.2001╕ннн "реп-╕141580, лняй.  ╕536-90-04  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк - ╕нак., янкмевмн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕цнпяйхи п-м,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕34 йл кемхмцпюд-╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйнцн ьняяе,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕онкхцнм лцюдх  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕127.╕228╕900783╕ ╕25.03.2001╕рнн   ╕141400, лняй.  ╕578-03-96  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ярХя,  ╕нак., янкмевмн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кРД"   ╕цнпйхи п-м, д. ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕вепмюъ цпъгэ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яундмемяйне   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, д. 5   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             ыекйнбяйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕128.╕229╕900524╕ ╕23.01.2000╕ойо хво ╕141100, лняй.  ╕8-265-2-8481╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"кенм"  ╕нак., ыекйнбн, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕гюпевмюъ, д. 117╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕129.╕229╕900692╕ ╕26.09.2000╕лсо "ыек-╕141100, лняй.  ╕526-46-78  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнбяйхе ╕нак., ыекйнбн, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рюлнфем- ╕ск. аспнбюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мше яйкю-╕д. 3      ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕дш"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕130.╕229╕900701╕ ╕20.10.2000╕гюн "йнл-╕141120, лняй.  ╕8-256-5-2680╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕оюмхъ  ╕нак., тпъгхмн, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ябернашр-╕нйпсфмни опн-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реумхйю" ╕егд, д. 5    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕131.╕229╕900785╕ ╕11.04.2001╕рнн "реп-╕141300, лняй.  ╕254-4-23-52 ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк"  ╕нак., яепцхеб  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕оняюд, лняйнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йне ьняяе,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 46ю <*>   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕132.╕229╕900753╕ ╕24.12.2000╕ннн "йюя-╕141100, лняй.  ╕513-44-66  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнля яеп-╕нак., йнпнкеб, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бхяхг"  ╕ск. охнмепяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 1      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕133.╕229╕900536╕ ╕27.01.2000╕нюн "яеп-╕141980, лняй.  ╕8-221-4-0208╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бхя -  ╕нак., дсамю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕щйяонпр" ╕оп-йр анцнкч-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕анбю, д. 26 <*> ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕134.╕229╕900005╕ ╕08.10.2001╕дцсо   ╕141800, лняй.  ╕587-28-87  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"пнярщй -╕нак., ц. длхр- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рюлнфяеп-╕пнб, оня. йю-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бхя"   ╕мюкярпни, р/о  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕длхрпнбяйхи   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕135.╕229╕900624╕ ╕22.07.2000╕цо "мюсв-╕143952, лняй.  ╕528-16-41  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мн - опн-╕нак., песрнб,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕хгбндя- ╕ск. цюцюпхмю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рбеммне ╕д. 33 <*>    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕назедхме-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхе люьх-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мнярпне- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхъ"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕136.╕229╕900626╕ю╕27.06.2000╕гюн "юля ╕143952, лняй.  ╕938-70-13  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- ЦПСООЮ"╕нак., песрнб,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ск. гюбндяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 1, й. 2   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕137.╕229╕900625╕ ╕24.05.2000╕цяо тхплю╕141200, лняй.  ╕584-24-04  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"щблйнло-╕нак., осьйхмн, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кейр"  ╕ск. ксцнбюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 3ю <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕138.╕229╕900691╕ ╕26.09.2000╕ннн   ╕141291, лняй.  ╕584-17-68  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"щлхкэд" ╕нак., осьйхмя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йхи п-м, оня.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕кеямни, ск. ян- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕беряйюъ, д. 2  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕139.╕229╕900611╕ ╕24.05.2000╕рнн   ╕141013, лняй.  ╕586-94-24  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"чмхр-  ╕нак., лшрхых,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пюмя"  ╕ск. сцнкэмюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 4      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕140.╕229╕900540╕ю╕02.02.2000╕нюн "реп-╕141730, лняй.  ╕578-59-22  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк - ╕нак., кнамъ, ск.╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕опелэеп" ╕цюцюпхмю, д. 9 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕141.╕229╕900487╕ ╕11.10.99 ╕ннн "юц- ╕141260, лняй.  ╕253-43-39  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пнтнпл" ╕нак., йпюямнюп- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕леияй, цяй   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕"цпюаюпх"    ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕+        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕142.╕229╕900769╕ю╕12.01.2001╕гюн   ╕143900, лняй.  ╕974-46-93  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"ярпни- ╕нак., аюкюьхую, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк ╕л/п 16 опнлгн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- яепбхя ╕мю       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- аюкюьх-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ую"   ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             онднкэяйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕143.╕246╕900619╕ ╕27.06.2000╕днвепмее ╕142109, лняй.  ╕8-275-2-1669╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕гюн тхплю╕нак., онднкэяй, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"гхмцеп -╕ск. йнлянлнкэ- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рпюмя-  ╕яйюъ, д. 1   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ямюа"  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕144.╕246╕900002╕ ╕10.08.2001╕ннн "яю- ╕142080, лняй.  ╕546-89-85  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рспм"  ╕нак., ц. йкх-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕лнбяй, ск. ке- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕мхмю, д. 1   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕145.╕246╕900675╕ ╕06.08.2000╕цо "яеп- ╕142204, лняй.  ╕72-47-35  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕осунб - ╕нак., яепосунб, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕яебепмне ь.,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 2 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕146.╕246╕900256╕ ╕28.02.99 ╕рнн   ╕142002, лняй.  ╕137-37-90  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"йпсц"  ╕нак., ыепахмйю, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ск. днпнфмюъ,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 5      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕147.╕246╕900781╕ ╕22.03.2001╕гюн "дн- ╕142050, лняй.  ╕546-05-02  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лндеднбя-╕нак., днлнде-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йхи рюлн-╕днбяйхи п-м,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕феммши  ╕аекше ярнкаш,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕ск. юбемюпхсяю, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 7 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕148.╕246╕900774╕ю╕15.02.2001╕ннн "реп-╕142111, лняй.  ╕8(27)63-4783╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк - ╕нак., онднкэяй, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнлокейя"╕метреаюгнбяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕опнегд, д. 9  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕149.╕246╕900696╕ю╕26.09.2000╕ннн "юб- ╕142784, лняй.  ╕549-66-78  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕рнцпсгн- ╕нак., кемхмяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бни рюлн-╕п-м, оня. лня- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕феммши  ╕йнбяйхи     ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реплхмюк"╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕150.╕246╕900731╕ю╕24.12.2000╕гюн "ве- ╕142300, лняй.  ╕8-272-2-3094╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕унбюбрнр-╕нак., веунб,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пюмя"  ╕яхлтепнонкэяйне ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, д. 8   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕151.╕246╕900157╕ ╕18.12.98 ╕йюьхпяйне╕142900, лняй.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕нрдекемхе╕нак., йюьхпю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лняйнбя- ╕янберяйюъ, д. 28╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йни фе- ╕<*>       ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кегмни  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕днпнцх  ╕        ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕152.╕246╕900513╕ю╕23.12.99 ╕нюн "лня-╕142840, лняй.  ╕546-12-52  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юцпнопнл-╕нак., оня. лху- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕ямюа-5" ╕мебн, йюьхпяйне ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ьняяе, 76 йл  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             мнцхмяйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕153.╕247╕900577╕ю╕22.02.2000╕гюн "лн- ╕142410, лняй.  ╕524-53-49  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яюцпн-  ╕нак., мнцхмяй, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнлокейр"╕щкейрпнярюкэ-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕яйне ьняяе, д. ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕29ю <*>     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕154.╕247╕900714╕ ╕07.12.2000╕цсдо "хм-╕142608, лняй.  ╕8-241-61333 ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕фемепмши ╕нак., нпеунбн - ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕жемрп  ╕гсебн, люкндс- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"хяошрю- ╕аемяйне ьняяе, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мхе"   ╕д. 18 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕155.╕247╕900621╕ ╕11.05.2000╕юнгр   ╕144003, лняй.  ╕8-257-3-2552╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"лепйс- ╕нак., щкейрпн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕пхи"   ╕ярюкэ, ск. лхпю,╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 1 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕156.╕247╕900674╕ ╕19.07.2000╕нюн "о-о ╕142500, лняй.  ╕8-243-20318 ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕чмрпюмя" ╕нак., оюбкнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йхи - оняюд,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕кемхмцпюдяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕оеп., д. 1 <*> ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             кчаепежйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕157.╕264╕900515╕ ╕23.12.99 ╕юнгр   ╕140056, лняй.  ╕551-42-00  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"рпюмя- ╕нак., кчаепеж- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнляеп- ╕йхи п-м, дгеп- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бхя"   ╕фхмяйхи-1    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕158.╕264╕900735╕ ╕09.12.2000╕ннн   ╕140003,     ╕279-17-11  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"цпхр"  ╕лняй. нак., кч- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕аепежйхи п-м,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕мнбнпъгюмяйне  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ь., 17 йл    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             фсйнбяйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕159.╕266╕900549╕ ╕21.01.2000╕гюн "хм- ╕140160, лняй.  ╕556-52-68  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕репйюяр" ╕нак., фсйнбяйхи,╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ск. йнноепю-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕рхбмюъ, д. 10  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕160.╕266╕900550╕ ╕03.02.2000╕рнн оо  ╕140214, лняй.  ╕8-244-2-4934╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"бнгпнф- ╕нак., бняйпе-  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕демхе"  ╕яемяй, аюгю   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕"юцпнухлжемрп" ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕<*>       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕161.╕266╕900578╕ю╕15.04.2000╕гюн "йн- ╕140410, лняй.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕кнлмю"  ╕нак., йнкнлмю, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ск. янберяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 2/1 <*>   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕162.╕266╕900002╕ ╕16.09.2001╕ннн   ╕140300, лняй.  ╕8-240-213-48╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"а-унк- ╕нак., ецнпэебяй,╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕дхмц ябу"╕ск. бкюдхлхпя- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕йюъ, д. 3, ннн ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ецнпэебяйхи   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕г-д фан     ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕163.╕266╕900673╕ ╕19.08.2000╕ннн "тхп-╕140700, лняй.  ╕8-255-2-3871╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лю "жемрп╕нак., ьюрспю,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юкэъмя" ╕ск. ябърн-   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕нгепяйюъ, д. 1 ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕164.╕266╕900799╕ ╕08.06.2001╕цсо люон ╕140500, лняй.  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"лхц"  ╕нак., ксунбхжш, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕клг       ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕165.╕266╕900617╕ ╕29.04.2000╕нюн "аш- ╕140150, лняй.  ╕558-40-24  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕йнбн -  ╕нак., пюлемяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕юбхю"  ╕п-м, о. ашйнбн, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ск. янберяйюъ, ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 19 <*>    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕166.╕266╕900003╕ ╕20.11.2001╕ннн "оеп-╕140111, лняй.  ╕558-93-00  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕бши реп- ╕нак., пюлемяйхи ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕лхмюк"  ╕п-м, о/н вскйн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕бн, д. нярпнбжш ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕          жемрпюкэмюъ юйжхгмюъ рюлнфмъ          ╕
  +----T---T------T-T----------T---------T----------------T------------+
  ╕167.╕901╕900004╕ ╕18.01.2001╕гюн "ряр"╕107143, лняй-  ╕ябу х ря  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕бю, 1-и хп-   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕ршьяйхи оп-д,  ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕д. 10      ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕168.╕901╕900005╕ ╕27.01.2001╕"щйяопеяя╕107113, лняй-  ╕ябу х ря  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕- декэрю"╕бю, ск. ьслйх- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕мю, д. 18    ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕169.╕901╕900006╕ ╕19.01.2001╕гюн   ╕109235, лняй-  ╕ябу х ря  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕"бхц+"  ╕бю, опнейрхпс- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕елши оп-д,   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕4386, ярп. 1  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕170.╕901╕900009╕ ╕09.02.2000╕цсо "реу-╕143000, лняй.  ╕ябу х ря  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕мнрнпц- ╕нак., ц. ндхм- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕яепбхя" ╕жнбн, ск. рпюмя-╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕онпрмюъ, д. 8  ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕171.╕902╕900018╕ ╕12.06.99 ╕гюн "хм- ╕123100, лняй-  ╕ябу х ря  ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕реп лрд" ╕бю, 1-и йпюямн- ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕цбюпдеияйхи   ╕      ╕
  ╕  ╕  ╕   ╕ ╕     ╕     ╕оп-д, д. 12   ╕      ╕
  +----+---+------+-+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             аюкрхияйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T------------T----------T---------T----------------T------------+
  ╕172.╕180/000061-ю╕05.05.2001╕гюн "аюк-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рхияйхе ╕аспц, 4-и пюинм ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рпюмя-  ╕лнпяйнцн рнпцн- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕онпрмше ╕бнцн онпрю, 101 ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕яхярелш" ╕опхвюк     ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕173.╕180/000043-а╕19.01.2000╕нюн   ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"лнпяйни ╕аспц, 3-и пюинм ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕онпр   ╕лнпяйнцн    ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕яюмйр - ╕рнпцнбнцн онпрю ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕оереп-  ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕аспц"  ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕174.╕180/000047 ╕03.02.2000╕гюн "янб-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕лнпрпюмя"╕аспц, ск. веп- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕бнмнцн йюгю-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕веярбю, 22-ю  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕175.╕180/000054 ╕15.10.2000╕гюн "леф-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕дсмюпнд- ╕аспц, ск. люп- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕мши йнм- ╕ьюкю фсйнбю, 15 ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕реимепмши╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕реплхмюк"╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕176.╕180/000063 ╕10.06.2001╕юмн   ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"жемрп  ╕аспц, оня. пш- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕свеамн - ╕аюжйне, днпнцю ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пеюахкх- ╕мю оерпнякю-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рюжхнммни╕бъмйс, 1    ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕юйюделхх ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕бяхон"  ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕177.╕180/000050 ╕25.04.2000╕гюн "ярх-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕бхднпмюъ ╕аспц, йюмн-   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йнлоюмхъ ╕мепяйхи ясдн-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕ярхбейю" ╕пелнмрмши гю-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕бнд       ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕178.╕180/000046-ю╕30.01.2000╕ннн "реп-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕лхмюк - ╕аспц, йнфебем- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕яепбхя" ╕мюъ кхмхъ, 24  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕179.╕180/000045-ю╕18.01.2000╕кемонпр, ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕нюн "яе- ╕аспц, б.н.,   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕бепн -  ╕оп. йхлю, 19  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕гюоюдмне ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕оюпнундя-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рбн"   ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕180.╕180/000060-ю╕01.03.2001╕ннн   ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"к.ю -  ╕аспц, ьйхоепя- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пняя"  ╕йхи опнрнй, 14 ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕181.╕180/000040 ╕29.10.99 ╕ннн "ле- ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕дхюрпнмх-╕аспц, йпнмь-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йю"   ╕рюдр, ск. оер- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пнбяйюъ, 10/4  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕182.╕180/000056 ╕29.11.2000╕рнн "люм-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕цюгеъ"  ╕аспц, йпнмь-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕рюдр, ск. оер- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пнбяйюъ, 10/4  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕183.╕180/000037-а╕28.06.99 ╕"кемр-  ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пюмя"  ╕аспц, йпнмь-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕рюдр, ск. оер- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пнбяйюъ, 10/4  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕184.╕180/000062 ╕05.05.2001╕"лнах  ╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕дхй"   ╕аспц, йпнмь-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕рюдр, ск. оер- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пнбяйюъ, 10/4  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕185.╕180/000059-ю╕30.01.2000╕"декэрю -╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕аюкрхйю" ╕аспц, йпнмь-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕рюдр, ск. оер- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пнбяйюъ, 10/4  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕             оскйнбяйюъ рюлнфмъ             ╕
  +----T------------T----------T---------T----------------T------------+
  ╕186.╕057/000017ю ╕11.03.2000╕юбхю-  ╕яоа, охкнрнб,  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕опедопхъ-╕8        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рхе "оск-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йнбн"  ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕187.╕057/000023 ╕18.01.2001╕яо "чоя -╕яоа, ск. ьою-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕янбюбрнр-╕кепмюъ, 51   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пюмя"  ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕188.╕039/000214ю ╕24.02.2000╕яоо "хгн-╕кем. нак.,   ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рно"   ╕бяебнкнфяйхи  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕п-м, оня.    ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕йсгэлнкнбн   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕          яюмйр - оерепаспцяйюъ рюлнфмъ          ╕
  +----T------------T----------T---------T----------------T------------+
  ╕189.╕039/000167 ╕23.04.99 ╕"яебепн -╕яоа, анцюршпя- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕гюоюдмши ╕йхи оп., 18/2  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рюлнфем- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕мши реп- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕лхмюк"  ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕190.╕039/000252 ╕18.11.2000╕"яюсрей" ╕яоа, 2-ъ йнм-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕мюъ кюурю, 1  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕191.╕039/000260 ╕19.02.2001╕"спюк - ╕яоа, юбрнася-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕мебю"  ╕мюъ, д. 7    ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕192.╕039/000192 ╕22.11.99 ╕"янбюбрн ╕яоа, оня. ьс-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕- яоа"  ╕ьюпш, ск. ке-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕мхмю, д. 1   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕193.╕039/000213 ╕11.02.2000╕"яхлейя" ╕яоа, ск. нпд-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕фнмхйхдге, 42  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕194.╕039/000187 ╕13.11.99 ╕"рпюмяйн"╕яоа, чфмне ь., ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕37       ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕195.╕039/000198 ╕09.12.99 ╕"бняунд" ╕яоа, ф/д яр.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕"ьсьюпш",    ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕оняр. 16 йл   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕196.╕039/000204 ╕30.12.99 ╕"янчгхм- ╕яоа, оюпмюя,  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕репймхцю"╕2-и бепумхи   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕опнегд, 2    ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕197.╕039/000195 ╕29.11.99 ╕"хмреп- ╕яоа, оюпмюя,  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕реплхмюк"╕ск. днлнярпнх- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕рекэмюъ, 1   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕198.╕039/000243 ╕27.08.2000╕"пнярщй -╕яоа, оюпмюя,  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕яебепн - ╕1-и бепумхи   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕гюоюд"  ╕опнегд, 4    ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕199.╕039/000248 ╕10.10.2000╕гюн "йнм-╕яюмйр - оереп- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йнпд"  ╕аспц, оп. щм-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕цекэяю, 154   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕200.╕039/000225 ╕21.04.2000╕ннн "хм- ╕яоа, ск. ьня-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕репйюпцн"╕яеимюъ, 1ю   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕201.╕039/000230 ╕29.04.2000╕"мххмх- ╕яоа, ск. векх- ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕бхпрю - ╕ебю, 12     ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕реплхмюк"╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕202.╕039/000200 ╕09.12.99 ╕юннр   ╕яоа, бнкунмя-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"кеммет- ╕йне ь., 111   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рецюгняр-╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пни"   ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕203.╕039/000190 ╕15.11.99 ╕юнгр "ян-╕яоа, бнкунмя-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕тх"   ╕йне ь., 111   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕204.╕039/000253 ╕12.07.2000╕гюн   ╕яоа, бнкунмя-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"бмеьр- ╕йне ь., 7    ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пюмяюбхю"╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕205.╕039/000154 ╕02.05.99 ╕юннр   ╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"щпю"  ╕рнямн, лняйнбя- ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕йне ь., д. 1ю  ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕206.╕039/000263 ╕17.03.2001╕нюн "щйя-╕яоа, оп. ярю-  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕оняйкюд" ╕вей, 47, йнпо. ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕2, жеу 215   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕207.╕039/000203 ╕30.12.99 ╕рнн яо  ╕яоа, б.н.,   ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"оюмаюкр-╕анкэьни оп.,  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕яепбхя" ╕103       ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕208.╕039/000241 ╕29.07.2000╕юнгр "ня-╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕лю - юб- ╕бяебнкнфяй,   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕рн"   ╕йнкрсьебяйне  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕ьняяе, 298   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕209.╕039/000183 ╕20.09.99 ╕юнгр "кс-╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йник"  ╕цюрвхмю, ск.  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пшяебю, 32   ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕210.╕039/000239 ╕22.07.2000╕юнгр "ме-╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕бнухл"  ╕бнкунб, йх-   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕пнбяйхи оп., 20 ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕211.╕039/000259 ╕17.02.2000╕цоо "нпю-╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕мхемаюсл"╕кнлнмнянб, ск. ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕     ╕оепбнлюияйюъ, 4 ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕212.╕039/000182 ╕12.09.99 ╕юннр   ╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"ксфяйхи ╕ксцю, ск.    ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕юапюгхб- ╕йпюямнюплеия-  ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕мши гю- ╕йюъ, 32     ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕бнд"   ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕213.╕039/000185 ╕28.10.99 ╕юнгр   ╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"рпюмя- ╕рхубхм     ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕люьйнмр- ╕        ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕пюйр"  ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕214.╕039/000217 ╕12.03.2000╕гюн   ╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕"рпеид  ╕йхпхьх, оп.   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йнлоюмх ╕онаедш, 30   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕кхлхред" ╕        ╕      ╕
  +----+------------+----------+---------+----------------+------------+
  ╕215.╕039/000266 ╕06.11.2001╕ннн "он ╕кем. нак., ц.  ╕ябу     ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕йхпхьх- ╕йхпхьх, оп.   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕метренпц-╕онаедш, 30   ╕      ╕
  ╕  ╕      ╕     ╕яхмрег" ╕        ╕      ╕
  L----+------------+----------+---------+----------------+-------------
  
  

<<< мЮГЮД

 
пЕЙКЮЛЮ

мНБНЯРХ ГЮЙНМНДЮРЕКЭЯРБЮ пНЯЯХХ


рЕЛЮРХВЕЯЙХЕ ПЕЯСПЯШ

мНБНЯРХ ЯЮИРЮ "рЧПЭЛЮ"


мНБНЯРХ

ямц аХГМЕЯ - дЕКНБНИ оНПРЮК. йЮРЮКНЦ. мНБНЯРХ

пЕИРХМЦ@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz