╧Ёртю
═ртшурЎш 
╨хъырьр
╨хёєЁё√ т Єхьє
╨хъырьр

╤хъё тёх ўр∙х чрьхэ хЄ ътрЁЄяырЄє

═ютюёЄш чръюэюфрЄхы№ёЄтр ┴хырЁєёш

═ют√х фюъєьхэЄ√

╟ръюэюфрЄхы№ёЄтю ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш

 

 

╧Р╚К ╠И═Ф╚Н ╨Ф ╬Т 13.04.2000 N 102 ╬Б ╬Т╟Ы┬Е ╦И╓Е═З╚Й ═А ╬С╙Щ┼С╥В╦Е═И┼а╤Т╨А╒О┬О╔а─Е▀Т┼Л▄Н╬С╥И, ┬Ы─А═Н█Х ╤Т╨А╒О┬Ы╠а╬Р├А═И╟А╓И▀М

(яю ёюёЄю эш■ эр 20 юъЄ сЁ  2006 уюфр)

<<< ═рчрф        ╠И═И╤Т┼Р╤Т┬О ╘И═А═С╬В ╨О╤С╚Й╤К╬Й ╘Е─Е╨А╓И╚Н

                 ╧Р╚К
            ю▓а13 рп░хл┐ 2000 уоаN 102

       ╬Б ╬Т╟Ы┬Е ╦И╓Е═З╚Й ═А ╬С╙Щ┼С╥В╦Е═И┼а╤Т╨А╒О┬О╔Н
       ─Е▀Т┼Л▄Н╬С╥И, ┬Ы─А═Н█Х ╤Т╨А╒О┬Ы╠а╬Р├А═И╟А╓И▀М

      (та░хдо ╧░шкачов ╠иэ┤иэаа╨Ф ю▓а04.04.2001 N 86,
             ю▓а23.10.2001 N 268)

    ┬асоответ▒▓тии  саая│нъ▓оьаа4 с▓ат╝и 30 ╟аъонраа╨ос▒ищ▒кюйН
  ╘ефе░р╢ишав╬б ю░грнича╢шиас▓░р╡отогюадхла таРю▒▒шй▒ъой ╘ефе░р╢ишвН
  шаа ╧оыожхнихма юаа яо░ядкхаа фа╖шаа я░ефписанш┐м  юг░рниченш┐м
  я░ию▒▓рнотлеэи┐ шааю▓зыва ыи╢хнзшиа эаа ю▒│ще▒твлхнихаас▓░р╡отой
  фе┐тельнос▓и я░иъазываю║Н
    1. ╟а эевыпоынеэие я░ефписаншйаю▓очват╝аыи╢хнзшиа уаас▓░р╡от╗╡
  ю░грнича╢шйасогыа▒эоа╧░шлоценш╛о
    2. ─еяа░тамхн▓уа▒т░аховюго эадчо░р║Н
    - ш▒кы╛╖ш▓╝ укачанэ╗е таа ╧░шлоценшиа ъааэа▒то┐щемуаПрикрз│
  с▓░р╡от╗е ю░грнича╢шиа шза хдиэогюаа ├ос│др░▒твеэноуоа реес▓░═К  с▓░р╡от╣иъов шаос║ефинхнища▒т░аховщикюв╗
    - увефомш▓╝  с▓░р╡от╗е  ю░грнича╢шим  эалюгот╗е  ю░грн╗,
  те░ри▓ю░ирл╝э╗е ю░грн╗ с▓░р╡отогюанрдзю░а юаприня▓оьа░х╕еэии;
    - юбеспечи▓ьаая│быикр╢июаасоос╣еэи┐ юаая░иэ┐▓юма ре╕хнишаа тНК  с░еф▒▓та╡ ьа▒совюйашн┤ю░мр╢ишоН

                               ╠иэи▒т░Н
                             ╠о╠о╩А╤Ь▀Н╬В


                              ╧░шлоценшеН
                   ъаПрикрз│ ╠иэи▒те░с▓вра┤шнаэ▒отНК                         ╨ос▒ищ▒кюйа╘ефе░р╢ишНК                      ю▓а13 рп░хл┐ 2000 уоаN 102

                ╧Е╨Е╫Е═Ь
      ╤Т╨А╒О┬Ы╒а╬Р├А═И╟А╓И╔м ╙а╩О╥О╨Ы╒а╬Т╬З┬А═Ы ╦И╓Е═З╚И
        ═А ╬С╙Щ┼С╥В╦Е═И┼а╤Т╨А╒О┬О╔а─Е▀Т┼Л▄Н╬С╥И

      (та░хдо ╧░шкачов ╠иэ┤иэаа╨Ф ю▓а04.04.2001 N 86,
             ю▓а23.10.2001 N 268)

  ----T-----------------T------------------------T--------T--------┬м
  ┬ж N ┬ж ═ашмеэоврнихаа ┬ж  ╠ес▓оэа╡юждхнихаа  ┬ж  N  ┬ж╨еуи▒т░о┬ж
  ┬жяпп┬ж  с▓░р╡отой  ┬ж            ┬жыи╢хнзшиж эомх░а ┬ж
  ┬ж  ┬ж  ю░грнича╢шиа ┬ж            ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж1. ┬ж"*сио - ╨осмефва┬ж109017, уоа╠оскврма   ┬ж  44 ─ж  3080┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╠аы╗й ╥оымачевскищапх░о,┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жфоа8/11, с▓░. 3     ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж2. ┬ж"+рнн╚в     ┬ж141500, ╠оскот▒кр┐аюбл.,┬ж  438 ─ж  3158┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуоа╤оынечноуо░скм    ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло `ранюва, фоа6,   ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жъво 119         ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж3. ┬ж"2юммхда╧лю▒в  ┬ж109316, уоа╠оскврма   ┬ж  4646┬ж  3054┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж┬оыгоу░аф▒кшйая░нтма  ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жфоа12, ъомэа▓раправыенш┐ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж4. ┬ж"├армоэи┐"    ┬ж189630, уоа╤аэк▓ -   ┬ж   138┬ж   137┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╧ете░с│░ума╩оыпиэом   ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╧атлот▒кр┐м фоа23/16┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж5. ┬ж"─аы╝░ю▒▒юан ╠ефвж690091, уоа┬лрдито▒ток, ┬ж  4574┬ж  3002┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╤вх▓лрн▒ъа┐, фоа7  ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж6. ┬ж"─│ьва      ┬ж123290, уоа╠оскврма   ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╪еыепш╡иэ▒кюеашом фоа11,┬ж  122 ─ж  3109┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жъо░яоа1         ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж7. ┬ж╙▓ра▓шласилуоа- ╧░шкачаМшн┤шна ╨Ф ю▓а23.10.2001 N 268    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж8. ┬ж"╟дю░от╝е"    ┬ж460005, уоа╬░хнбу░г,  ┬ж 1708 ─ж  1021┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╥оьилшн▒ъа┐, фоа237 ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж9. ┬ж"╚жхв▒ъан    ┬ж426004, уоа╚жхв▒ъма   ┬ж  1562┬ж  1335┬ж
  ┬ж  ┬ж╘ермеран     ┬жуло ╦оьоню▒отам фоа9раа ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж╧офдержкрва   ┬ж            ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж10.┬ж"╚нте░яолш▒в   ┬ж194100, уоа╤аэк▓ -   ┬ж  3142┬ж   629┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╧ете░с│░ума       ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╤мюл┐чкотам     ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жфоа14, ъо░. 3      ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж11.┬ж"╩аыиншнградскаяаж236010, уоа╩аыиншнград, ┬ж  3457┬ж  2639┬ж
  ┬ж  ┬жцелхзнюдорожэа┐ ┬жуло ╧░-таМш░а, фоа136, ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж╤К"       ┬жъомэоа517        ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж12.┬ж"╩░ю▒нрва    ┬ж123557, уоа╠оскврма   ┬ж  804 ─ж   247┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╧░х▒нхн▒ъий тал, фоа27 ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж13.┬ж╙▓ра▓шласилуоа- ╧░шкачаМшн┤шна ╨Ф ю▓а04.04.2001 N 86    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж14.┬ж"╠еф▒ервисан   ┬ж430000, уоа╤аранскм   ┬ж  301 ─ж  2274┬ж
  ┬ж  ┬ж╙вх░еэнос▓╝"   ┬жуло ╩оьм│эи▒ти╖х▒кр┐м  ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жфоа50          ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж15.┬ж"╧оыи▒ - ╠ос▓в  ┬ж129327, уоа╠оскврма   ┬ж  4645┬ж  3053┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╫│ъо▓скищапрнд, фоа4,  ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жъо░яоа1         ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж16.┬ж"╧оч▓ота┐    ┬ж107140, уоа╠оскврма   ┬ж  878 ─ж  3212┬ж
  ┬ж  ┬жс▓░р╡ота┐ у░│япа"┬ж╠оскот▒кюан ╩ачанскищаа ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жяе░., фоа11-15, с▓░. 1 ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж17.┬ж"╨осмефва    ┬ж100101, уоа╠оскврма   ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╠┐сницкаямафоа13,  ┬ж  3598┬ж   292┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жс▓░. 18 - 18      ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж18.┬ж"╨│сикюнв    ┬ж197136, уоа╤аэк▓ -   ┬ж  2555┬ж  2069┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╧ете░с│░ума       ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╦ах▓иэ▒кр┐м фоа15  ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж19.┬ж"╤осо░"     ┬ж111036, уоа╠оскврма   ┬ж  2404┬ж  1933┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╫ерему╕кшн▒ъий я░о,   ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жфоа5, ю┤о 203      ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж20.┬ж"╤оте░хнв    ┬ж650036, уоа╩еье░юво,  ┬ж  13 ─ж   592┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╥│ха╖хв▒ъогюма22раа ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж21.┬ж"╤пр▒ательва   ┬ж198099, уоа╤аэк▓ -   ┬ж  522 ─ж  3173┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж╧ете░с│░ума       ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╧░юм╗шлеэнаямафоа42 ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж22.┬ж"╙░рл╝скохаа   ┬ж620149, уоа┼кр▓еринс│░умж  4371┬ж  3000┬ж
  ┬ж  ┬жьедш╢иэ▒кюеа   ┬жуло `рдиэам фоа14   ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬жс▓░р╡отаншев   ┬ж            ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж23.┬ж"╘еэиксва    ┬ж127106, уоа╠оскврма   ┬ж  318 ─ж  2244┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬ж├ос▓иэи╖эа┐ уло, фоа12, ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жъо░яоа6, ю┤о 216    ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж24.┬ж"▌лш▒а- ╥╛ьеньва ┬ж625048, уоа╥╛ьеньма   ┬ж  84 ─ж  1599┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╠еы╝ншкащ▓е,    ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жфоа48         ┬ж    ┬ж    ┬ж
  +---+-----------------+------------------------+--------+--------+
  ┬ж25.┬ж"▌лро▒-╤в    ┬ж113035, уоа╠оскврма   ┬ж  2129┬ж  1664┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жуло ╧┐тницкаямафоа6,  ┬ж    ┬ж    ┬ж
  ┬ж  ┬ж         ┬жс▓░. 1         ┬ж    ┬ж    ┬ж
  L---+-----------------+------------------------+--------+---------

                       ╟аье▒ти▓хл╝ ╨│ъовюдителяНК                       ─еяа░тамхн▓ра│я░атлеэи┐
                         фелрми ьинш▒▓х░▒тва
                              ╚о╧о╬К╙Н┼В

  

<<< ═рчрф

 
╨хъырьр

═ютюёЄш чръюэюфрЄхы№ёЄтр ╨юёёшш


╥хьрЄшўхёъшх ЁхёєЁё√

═ютюёЄш ёрщЄр "╥■Ё№ьр"


═ютюёЄш

╤═├ ┴шчэхё - ─хыютющ ╧юЁЄры. ╩рЄрыюу. ═ютюёЄш

╨хщЄшэу@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz