оПЮБН
мЮБХЦЮЖХЪ
пЕЙКЮЛЮ
пЕЯСПЯШ Б РЕЛС
пЕЙКЮЛЮ

яЕЙЯ БЯЕ ВЮЫЕ ГЮЛЕМЪЕР ЙБЮПРОКЮРС

мНБНЯРХ ГЮЙНМНДЮРЕКЭЯРБЮ аЕКЮПСЯХ

мНБШЕ ДНЙСЛЕМРШ

гЮЙНМНДЮРЕКЭЯРБН пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ

 

 

онярюмнбкемхе тяя пт нр 29.03.2002 N 35 на србепфдемхх япедмху гмювемхи нямнбмшу онйюгюрекеи он нрпюякъл (онднрпюякъл) щйнмнлхйх дкъ пюяверю яйхднй х мюдаюбнй й ярпюунбшл рюпхтюл мю наъгюрекэмне янжхюкэмне ярпюунбюмхе нр меявюярмшу яксвюеб мю опнхгбндярбе х опнтеяяхнмюкэмшу гюанкебюмхи б 2002 цндс

(ОН ЯНЯРНЪМХЧ МЮ 20 НЙРЪАПЪ 2006 ЦНДЮ)

<<< мЮГЮД


      тнмд янжхюкэмнцн ярпюунбюмхъ пняяхияйни тедепюжхх
  
               онярюмнбкемхе
            НР 29 ЛЮПРЮ 2002 Ц. N 35
  
          на србепфдемхх япедмху гмювемхи
      нямнбмшу онйюгюрекеи он нрпюякъл (онднрпюякъл)
     щйнмнлхйх дкъ пюяверю яйхднй х мюдаюбнй й ярпюунбшл
      рюпхтюл мю наъгюрекэмне янжхюкэмне ярпюунбюмхе
         нр меявюярмшу яксвюеб мю опнхгбндярбе
          х опнтеяяхнмюкэмшу гюанкебюмхи
               б 2002 цндс
  
    бН ХЯОНКМЕМХЕ ОСМЙРЮ 3 лЕРНДХЙХ ПЮЯВЕРЮ ЯЙХДНЙ Х МЮДАЮБНЙ Й
  ЯРПЮУНБШЛ  РЮПХТЮЛ МЮ НАЪГЮРЕКЭМНЕ ЯНЖХЮКЭМНЕ ЯРПЮУНБЮМХЕ НР
  МЕЯВЮЯРМШУ ЯКСВЮЕБ МЮ ОПНХГБНДЯРБЕ Х ОПНТЕЯЯХНМЮКЭМШУ ГЮАНКЕБЮМХИ,
  СРБЕПФДЕММНИ  оНЯРЮМНБКЕМХЕЛ  тНМДЮ  ЯНЖХЮКЭМНЦН  ЯРПЮУНБЮМХЪ
  пНЯЯХИЯЙНИ  тЕДЕПЮЖХХ НР 5 ТЕБПЮКЪ 2002 ЦНДЮ N 11 (ДЮКЕЕ -
  лЕРНДХЙЮ),  тНМД ЯНЖХЮКЭМНЦН ЯРПЮУНБЮМХЪ пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ
  ОНЯРЮМНБКЪЕР:
    1. сРБЕПДХРЭ ЯПЕДМХЕ ГМЮВЕМХЪ НЯМНБМШУ ОНЙЮГЮРЕКЕИ, СЙЮГЮММШУ
  Б  ОСМЙРЕ  2 лЕРНДХЙХ,  ОН НРПЮЯКЪЛ (ОНДНРПЮЯКЪЛ) ЩЙНМНЛХЙХ,
  ЯННРБЕРЯРБСЧЫХЛ НАЫЕЯНЧГМНЛС ЙКЮЯЯХТХЙЮРНПС НРПЮЯКЕИ МЮПНДМНЦН
  УНГЪИЯРБЮ (нйнму) (ДЮКЕЕ - ЯПЕДМХЕ ГМЮВЕМХЪ НЯМНБМШУ ОНЙЮГЮРЕКЕИ),
  ЯНЦКЮЯНБЮММШЕ  Я лХМХЯРЕПЯРБНЛ  РПСДЮ  Х ЯНЖХЮКЭМНЦН ПЮГБХРХЪ
  пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ.
    2.  пЕЦХНМЮКЭМШЛ НРДЕКЕМХЪЛ тНМДЮ  СРБЕПФДЕММШЕ МЮЯРНЪЫХЛ
  оНЯРЮМНБКЕМХЕЛ ЯПЕДМХЕ ГМЮВЕМХЪ НЯМНБМШУ ОНЙЮГЮРЕКЕИ ХЯОНКЭГНБЮРЭ
  ДКЪ ПЮЯВЕРЮ ЯЙХДНЙ Х МЮДАЮБНЙ Й ЯРПЮУНБШЛ РЮПХТЮЛ МЮ НАЪГЮРЕКЭМНЕ
  ЯНЖХЮКЭМНЕ ЯРПЮУНБЮМХЕ НР МЕЯВЮЯРМШУ ЯКСВЮЕБ МЮ ОПНХГБНДЯРБЕ Х
  ОПНТЕЯЯХНМЮКЭМШУ ГЮАНКЕБЮМХИ Б 2002 ЦНДС.
    3. йНМРПНКЭ ГЮ ХЯОНКМЕМХЕЛ МЮЯРНЪЫЕЦН оНЯРЮМНБКЕМХЪ БНГКНФХРЭ
  МЮ ГЮЛЕЯРХРЕКЪ ОПЕДЯЕДЮРЕКЪ тНМДЮ б.м. дСАПНБЯЙНЦН.
  
                          оПЕДЯЕДЮРЕКЭ тНМДЮ
                             ч.ю.йняюпеб
  
                             яНЦКЮЯНБЮМН
                         гЮЛЕЯРХРЕКЭ лХМХЯРПЮ
                     РПСДЮ Х ЯНЖХЮКЭМНЦН ПЮГБХРХЪ
                         пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ
                              й.щ.кюийюл
                              17.04.2002
  
  
  
  
  
                              сРБЕПФДЕМШ
                            оНЯРЮМНБКЕМХЕЛ
                    тНМДЮ ЯНЖХЮКЭМНЦН ЯРПЮУНБЮМХЪ
                         пНЯЯХИЯЙНИ тЕДЕПЮЖХХ
                          НР 29.03.2002 N 35
  
              япедмхе гмювемхъ
      нямнбмшу онйюгюрекеи он нрпюякъл (онднрпюякъл)
     щйнмнлхйх дкъ пюяверю яйхднй х мюдаюбнй й ярпюунбшл
      рюпхтюл мю наъгюрекэмне янжхюкэмне ярпюунбюмхе
         нр меявюярмшу яксвюеб мю опнхгбндярбе
          х опнтеяяхнмюкэмшу гюанкебюмхи
               б 2002 цндс
  
  ------T------------------------T---------------------------------╛
  ╕нйнму╕ мЮХЛЕМНБЮМХЕ НРПЮЯКЕИ ╕      оНЙЮГЮРЕКХ      ╕
  ╕   ╕(ОНДНРПЮЯКЕИ) ЩЙНМНЛХЙХ +-----------T----------T----------+
  ╕   ╕            ╕нРМНЬЕМХЕ ╕йНКХВЕЯРБН╕йНКХВЕЯРБН╕
  ╕   ╕            ╕ЯСЛЛШ   ╕ЯРПЮУНБШУ ╕ДМЕИ БПЕ- ╕
  ╕   ╕            ╕НАЕЯОЕВЕ- ╕ЯКСВЮЕБ Б ╕ЛЕММНИ МЕ-╕
  ╕   ╕            ╕МХЪ ОН   ╕НРПЮЯКХ  ╕РПСДНЯОН- ╕
  ╕   ╕            ╕ЯРПЮУНБЮ- ╕(ОНДНР-  ╕ЯНАМНЯРХ Б╕
  ╕   ╕            ╕МХЧ Б   ╕ПЮЯКХ) МЮ ╕НРПЮЯКХ  ╕
  ╕   ╕            ╕ЯБЪГХ ЯН  ╕РШЯЪВС  ╕(ОНДНР-  ╕
  ╕   ╕            ╕БЯЕЛХ   ╕ПЮАНРЮЧЫХУ╕ПЮЯКХ) МЮ ╕
  ╕   ╕            ╕ОПНХГНЬЕД- ╕     ╕НДХМ ЯРПЮ-╕
  ╕   ╕            ╕ЬХЛХ Б НР- ╕     ╕УНБНИ   ╕
  ╕   ╕            ╕ПЮЯКХ   ╕     ╕ЯКСВЮИ  ╕
  ╕   ╕            ╕(ОНДНРПЮЯ- ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕КХ) ЯРПЮ- ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕УНБШЛХ   ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕ЯКСВЮЪЛХ Й ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕МЮВХЯКЕММНИ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕ЯСЛЛЕ ЯРПЮ-╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕УНБШУ БГМН-╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            ╕ЯНБ    ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕            +-----------+----------+----------+
  ╕   ╕            ╕ aНРП   ╕  bНРП  ╕ cНРП  ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕ 1 ╕       2     ╕   3   ╕   4  ╕  5   ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕10000╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,000╕   0,000╕   0,0 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11100╕щкейрпнщмепцерхйю    ╕   1,31 ╕   1,46 ╕  10,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11110╕реокнбше щкейрпнярюмжхх ╕   0,43 ╕   1,08 ╕  42,72 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11120╕юрнлмше щкейрпнярюмжхх ╕   0,16 ╕   0,88 ╕  14,28 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11130╕цхдпнщкейрпнярюмжхх   ╕   0,49 ╕   1,34 ╕  46,45 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11160╕опнвхе щкейрпнярюмжхх  ╕   0,90 ╕   5,25 ╕   9,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11170╕щкейрпхвеяйхе яерх   ╕   0,66 ╕   1,45 ╕  45,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11180╕реокнбше яерх      ╕   0,42 ╕   1,99 ╕  38,06 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11190╕яюлнярнърекэмше     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнрекэмше        ╕   0,98 ╕   2,95 ╕  33,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11200╕рнокхбмюъ опнлшькеммнярэ╕   1,30 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11210╕метреднашбючыюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,33 ╕   0,91 ╕  84,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11220╕метреоепепюаюршбючыюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,27 ╕   1,27 ╕  49,53 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11230╕цюгнбюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,24 ╕   0,54 ╕  84,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11231╕днашвю опхпндмнцн цюгю ╕   0,34 ╕   1,38 ╕  37,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11232╕оепепюанрйю опхпндмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюгю          ╕   0,24 ╕   0,44 ╕  171,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11233╕оепепюанрйю оносрмнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕метръмнцн цюгю     ╕   0,32 ╕   1,48 ╕  41,65 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11300╕сцнкэмюъ опнлшькеммнярэ ╕ 2 049,57 ╕  236,84 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11310╕днашвю сцкъ       ╕   3,53 ╕  40,32 ╕  35,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11311╕днашвю сцкъ нрйпшршл  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонянанл        ╕   0,43 ╕   3,99 ╕  55,48 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11312╕днашвю сцкъ ондгелмшл  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонянанл        ╕   2,14 ╕  31,82 ╕  51,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11320╕нанцюыемхе сцкъ     ╕   0,46 ╕   6,46 ╕  42,93 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11330╕опнхгбндярбн сцнкэмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕апхйернб        ╕   0,15 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11410╕якюмжебюъ опнлшькеммнярэ╕   1,97 ╕  14,38 ╕  59,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11610╕рнптъмюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,91 ╕   3,23 ╕  29,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11611╕днашвю рнптю      ╕   0,69 ╕   6,68 ╕  34,87 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕11612╕опнхгбндярбн рнптъмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕апхйернб        ╕   0,53 ╕   6,28 ╕  20,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12100╕вепмюъ лерюккспцхъ   ╕  226,24 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12110╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕псдмнцн яшпэъ дкъ вепмни╕  122,54 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  ╕   ╕лерюккспцхх       ╕      ╕     ╕     ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12111╕ондгелмюъ днашвю псд  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕вепмшу лерюккнб     ╕   1,16 ╕   3,46 ╕  93,11 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12112╕нрйпшрюъ днашвю псд   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕вепмшу лерюккнб     ╕   0,47 ╕   2,17 ╕  66,76 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12120╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мепсдмнцн яшпэъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ вепмни лерюккспцхх ╕   0,71 ╕   4,22 ╕  40,10 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12130╕опнхгбндярбн вепмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб        ╕   0,43 ╕   2,77 ╕  41,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12140╕опнхгбндярбн рпса    ╕   0,28 ╕   2,73 ╕  60,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12150╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпнтеппняокюбнб   ╕   0,50 ╕   6,32 ╕  17,04 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12160╕йнйянухлхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,30 ╕   2,08 ╕  39,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12170╕опнхгбндярбн нцмесонпнб ╕   0,58 ╕   5,69 ╕  36,22 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12180╕брнпхвмюъ напюанрйю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕вепмшу лерюккнб     ╕   0,38 ╕   4,59 ╕  45,61 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12190╕опнхгбндярбн лерхгнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   0,40 ╕   3,70 ╕  49,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12200╕жбермюъ лерюккспцхъ   ╕   0,19 ╕   4,96 ╕  34,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12210╕юкчлхмхебюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12211╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юкчлхмхияндепфюыецн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яшпэъ          ╕   3,68 ╕   3,38 ╕  181,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12212╕опнхгбндярбн юкчлхмхъ, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цкхмнгелю х трнпхяршу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕янкеи          ╕   0,61 ╕   2,79 ╕  35,23 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12220╕ледмюъ опнлшькеммнярэ  ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12221╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ледмни псдш       ╕   1,15 ╕   5,29 ╕  43,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12222╕опнхгбндярбн ледх    ╕   0,36 ╕   2,81 ╕  51,76 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12230╕ябхмжнбн - жхмйнбюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12231╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ябхмжнбн - жхмйнбни псдш╕   3,95 ╕  17,06 ╕  25,95 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12232╕опнхгбндярбн ябхмжю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х жхмйю         ╕   0,20 ╕  12,20 ╕  29,22 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12240╕мхйекэ - йнаюкэрнбюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12241╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мхйекебни х йнаюкэрнбни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕псдш          ╕   0,03 ╕   3,52 ╕  34,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12242╕опнхгбндярбн мхйекъ х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнаюкэрю        ╕   0,33 ╕   4,35 ╕  31,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12250╕рхрюмн - люцмхебюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12251╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рхрюмнбнцн яшпэъ    ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12252╕опнхгбндярбн рхрюмю х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люцмхъ         ╕   0,56 ╕   3,74 ╕  23,95 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12260╕бнкэтпюлн - лнкхадемнбюъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,85 ╕   9,98 ╕  57,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12270╕нкнбъммюъ опнлшькеммнярэ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12271╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нкнбъммни псдш     ╕   2,19 ╕  10,41 ╕  55,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12272╕опнхгбндярбн нкнбю   ╕   0,32 ╕   5,76 ╕  37,75 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12280╕яспэлъмн - прсрмюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12281╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яспэлъмн - прсрмшу псд ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12282╕опнхгбндярбн яспэлш х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕прсрх          ╕   7,42 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12310╕опнлшькеммнярэ педйху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб х       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онксопнбндмхйнбшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   2,76 ╕   7,04 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12311╕днашвю х нанцюыемхе псд ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕педйху лерюккнб (йпнле ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнюйрхбмшу х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аепхккхебшу псд)    ╕   4,98 ╕   4,11 ╕  23,11 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12312╕опнхгбндярбн педйху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб (йпнле     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнюйрхбмшу      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб)       ╕   0,34 ╕   4,28 ╕  31,92 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12313╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онксопнбндмхйнбшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   0,20 ╕   1,61 ╕  40,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12314╕днашвю х нанцюыемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнюйрхбмшу х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аепхккхебшу псд     ╕   1,24 ╕   1,07 ╕  92,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12315╕опнхгбндярбн х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оепепюанрйю       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнюйрхбмшу люрепхюкнб╕   0,90 ╕   0,77 ╕  27,97 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12410╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дпюцнжеммшу лерюккнб х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юклюгнб         ╕   1,02 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12411╕днашвю дпюцнжеммшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб        ╕   0,91 ╕   5,39 ╕  53,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12412╕опнхгбндярбн дпюцнжеммшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб х яокюбнб   ╕   0,03 ╕   1,65 ╕  35,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12413╕днашвю юклюгнб     ╕   0,30 ╕   0,35 ╕  203,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12510╕напюанрйю жбермшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб        ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12511╕напюанрйю жбермшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб х яокюбнб (аег ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнйюрю кецйху лерюккнб)╕   0,76 ╕   4,04 ╕  42,06 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12512╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юкчлхмхебнцн, люцмхебнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х рхрюмнбнцн опнйюрю  ╕   0,51 ╕   2,68 ╕  66,95 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12610╕опнхгбндярбн брнпхвмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жбермшу лерюккнб    ╕   0,52 ╕   5,29 ╕  39,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12710╕щкейрпндмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,33 ╕   3,95 ╕  33,44 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕12810╕опнлшькеммнярэ рбепдшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яокюбнб, рсцнокюбйху х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фюпнопнвмшу лерюккнб  ╕   0,47 ╕   4,91 ╕  29,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13000╕ухлхвеяйюъ х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕метреухлхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег ухлхйн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тюплюжебрхвеяйни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх)     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13100╕ухлхвеяйюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   25,65 ╕  73,17 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13101╕цнпмнухлхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,55 ╕   2,98 ╕  53,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13110╕нямнбмюъ ухлхъ     ╕   0,24 ╕   2,23 ╕  19,23 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13111╕югнрмюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,29 ╕   1,91 ╕  41,21 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13112╕опнхгбндярбн тнятюрмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сднапемхи х дпсцни   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опндсйжхх менпцюмхвеяйни╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ухлхх          ╕   0,51 ╕   3,22 ╕  39,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13113╕янднбюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,25 ╕   1,26 ╕  78,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13114╕укнпмюъ опнлшькеммнярэ ╕   1,61 ╕   4,41 ╕  30,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13115╕индн - апнлмюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,47 ╕   3,34 ╕  126,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13116╕опнхгбндярбн опнвху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опндсйрнб нямнбмни ухлхх╕   0,35 ╕   2,14 ╕  46,77 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13120╕опнлшькеммнярэ бнкнйнм х╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мхреи ухлхвеяйху    ╕   0,40 ╕   2,04 ╕  30,82 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13130╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яхмрерхвеяйху ялнк   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х окюярхвеяйху люяя   ╕   0,43 ╕   1,86 ╕  33,13 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13140╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕окюярлюяянбшу хгдекхи, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкнбнкнймхяршу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб,       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкнокюярхйнб     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х хгдекхи хг мху    ╕   0,49 ╕   4,93 ╕  11,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13141╕опнхгбндярбн хгдекхи хг ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕окюярлюяя (аег     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цпюлокюярхмнй,     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люцмхрнтнммшу йюяяер х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнлоюйр - дхяйнб)    ╕   0,35 ╕   2,37 ╕  49,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13142╕опнхгбндярбн окемнй,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпса х кхярнб хг    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкхлепмшу люрепхюкнб  ╕   0,33 ╕   2,42 ╕  50,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13143╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопепшбмнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкнбнкнймю х хгдекхи ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хг мецн         ╕   0,47 ╕   3,08 ╕  24,46 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13144╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкнокюярхйнб     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х хгдекхи хг мху    ╕   0,89 ╕   1,50 ╕  29,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13145╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цпюлокюярхмнй,     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люцмхрнтнммшу йюяяер  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х йнлоюйр - дхяйнб   ╕   0,07 ╕   2,90 ╕  25,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13146╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкхлепмни рпюмяонпрмни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рюпш          ╕   0,13 ╕   2,91 ╕  33,05 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13150╕кюйнйпюянвмюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,53 ╕   2,49 ╕  34,82 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13160╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ухлхвеяйху пеюйрхбнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х нянан вхяршу беыеярб ╕   0,33 ╕   1,80 ╕  46,60 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13170╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яхмрерхвеяйху йпюяхрекеи╕   0,77 ╕   5,49 ╕  11,27 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13180╕ухлхйн -        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тнрнцпютхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,52 ╕   1,44 ╕  49,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13190╕опнлшькеммнярэ ашрнбни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ухлхх          ╕   0,57 ╕   1,84 ╕  55,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13199╕дпсцхе опнхгбндярбю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ухлхвеяйни       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   1,47 ╕   3,11 ╕  36,81 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13300╕метреухлхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   3,76 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13310╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яхмрерхвеяйнцн йюсвсйю ╕   0,42 ╕   1,67 ╕  42,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13320╕опнхгбндярбн опндсйрнб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нямнбмнцн нпцюмхвеяйнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яхмрегю         ╕   0,45 ╕   2,65 ╕  41,66 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13330╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн сцкепндю  ╕   0,33 ╕   2,51 ╕  38,92 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13350╕ьхммюъ опнлшькеммнярэ  ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13351╕опнхгбндярбн ьхм    ╕   0,41 ╕   2,17 ╕  42,59 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13352╕пелнмр ьхм       ╕   0,52 ╕   2,28 ╕  73,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13360╕пегхмнюяаеярнбюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13361╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пегхмнреумхвеяйху    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи         ╕   0,45 ╕   3,03 ╕  34,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13362╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юяаеярнреумхвеяйху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи         ╕   0,85 ╕   7,24 ╕  22,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13363╕опнхгбндярбн пегхмнбни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕насбх          ╕   0,88 ╕   2,31 ╕  59,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕13364╕опнхгбндярбн пегхмнбшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи ьхпнйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онрпеакемхъ       ╕   0,19 ╕   2,47 ╕  36,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14000╕люьхмнярпнемхе х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккннапюанрйю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег опнлшькеммнярх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ледхжхмяйни реумхйх)  ╕   0,64 ╕   1,51 ╕   0,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14100╕люьхмнярпнемхе     ╕   2,85 ╕  14,66 ╕   1,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14101╕ръфекне, щмепцерхвеяйне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х рпюмяонпрмне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,29 ╕   4,67 ╕  20,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14110╕щмепцерхвеяйне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег дхгекеярпнемхъ)  ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14111╕рспанярпнемхе      ╕   0,37 ╕   2,61 ╕  70,48 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14112╕йнркнярпнемхе      ╕   0,48 ╕   6,53 ╕  33,91 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14120╕дхгекеярпнемхе     ╕   0,31 ╕   4,92 ╕  28,02 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14130╕лерюккспцхвеяйне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,37 ╕   3,44 ╕  84,42 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14140╕цнпмн - ьюурмне х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнпмн - псдмне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,69 ╕  13,12 ╕  19,30 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14150╕ондзелмн - рпюмяонпрмне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14151╕опнхгбндярбн йпюмнб   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег ярпнхрекэмшу)   ╕   0,81 ╕   7,86 ╕  30,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14152╕опнхгбндярбн йпюмнб   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ ярпнхрекэярбю    ╕   0,30 ╕   6,72 ╕  33,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14153╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопепшбмнцн рпюмяонпрю ╕   0,23 ╕  10,33 ╕  24,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14154╕опнхгбндярбн кхтрнб   ╕   0,15 ╕   4,78 ╕  43,97 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14155╕опнхгбндярбн юбрн-   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х щкейрпнонцпсгвхйнб  ╕   0,63 ╕  13,57 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14156╕опнхгбндярбн опнвецн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ондзелмн -       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпрмнцн,     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онцпсгнвмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюгцпсгнвмнцн х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яйкюдяйнцн нанпсднбюмхъ ╕   0,23 ╕   4,95 ╕  53,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14160╕фекегмнднпнфмне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,33 ╕   6,71 ╕  31,12 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14170╕щкейрпнреумхвеяйюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   6,38 ╕  13,18 ╕  16,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14171╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпнреумхвеяйху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхм,         ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ, юооюпюрспш╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х хгдекхи        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   0,52 ╕   3,47 ╕  41,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14172╕йюаекэмюъ опнлшькеммнярэ╕   0,32 ╕   5,82 ╕  31,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14173╕щкейрпнкюлонбюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,71 ╕   1,82 ╕  110,41 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14174╕щкейрпнхгнкъжхнммюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,66 ╕   2,92 ╕  53,81 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14175╕юййслскърнпмюъ х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкелемрмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,54 ╕   3,11 ╕  40,51 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14176╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпнябюпнвмнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,62 ╕   4,44 ╕  27,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14180╕ухлхвеяйне х метръмне  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   75,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14181╕ухлхвеяйне       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,66 ╕   3,62 ╕  62,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14182╕онкхлепмне       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,51 ╕  10,09 ╕  35,87 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14183╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕метреопнлшякнбнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х аспнбнцн       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ценкнцн - пюгбеднвмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,23 ╕   6,14 ╕  91,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14184╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕метрецюгноепепюаюршбюч- ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ыецн нанпсднбюмхъ    ╕   0,72 ╕   6,08 ╕  39,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14185╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жеккчкнгмн - аслюфмни  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,55 ╕  11,46 ╕  19,54 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14186╕йнлопеяянпмне      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,89 ╕  10,17 ╕  16,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14187╕ункндхкэмне       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,41 ╕   3,63 ╕  36,21 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14191╕опнхгбндярбн бюйсслмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюянянб х юцпецюрнб   ╕   0,87 ╕   9,06 ╕  21,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14192╕йхякнпндмне х йпхнцеммне╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,15 ╕   4,17 ╕  33,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14193╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюгнокюлеммни напюанрйх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнб х лерюккхгюжхх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи         ╕   0,57 ╕  17,50 ╕  22,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14194╕опнхгбндярбн мюянянб  ╕   0,31 ╕   3,75 ╕  56,76 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14195╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммни      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпсанопнбндмни юплюрспш ╕   0,43 ╕   7,62 ╕  27,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14196╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюгннвхярхрекэмнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х ошкескюбкхбючыецн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юооюпюрспш       ╕   0,36 ╕   1,93 ╕  28,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14197╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нйпюянвмнцн нанпсднбюмхъ╕   0,58 ╕  13,40 ╕  21,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14200╕ярюмйнярпнхрекэмюъ х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хмярпслемрюкэмюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,67 ╕   5,83 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14210╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнпефсыху ярюмйнб ╕   0,48 ╕   4,24 ╕  45,09 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14220╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕депебннапюаюршбючыецн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,58 ╕   8,43 ╕  31,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14230╕опнхгбндярбн йсгмевмн - ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опеяянбнцн нанпсднбюмхъ ╕   0,77 ╕   5,72 ╕  41,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14240╕опнхгбндярбн кхреимнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,50 ╕  14,69 ╕  31,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14251╕опнхгбндярбн лерюккн-  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х депебннапюаюршбючыецн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хмярпслемрю       ╕   0,64 ╕   4,25 ╕  41,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14252╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйни нямюярйх╕   0,26 ╕   6,09 ╕  28,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14253╕опнлшькеммнярэ он    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбс      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммшу юклюгнб, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юапюгхбмшу люрепхюкнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х хмярпслемрш хг мху  ╕   0,50 ╕   5,31 ╕  34,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14254╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леуюмхвеяйнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ябюпнвмнцн нанпсднбюмхъ ╕   0,06 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14290╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лефнрпюякебшу      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярб       ╕   0,35 ╕  16,57 ╕  40,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14291╕опнхгбндярбн гюцнрнбнй ╕   0,78 ╕   6,32 ╕  39,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14292╕опнхгбндярбн хгдекхи  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наыелюьхмнярпнхрекэмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опхлемемхъ       ╕   0,35 ╕   4,58 ╕  40,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14293╕опнхгбндярбн тнплнбнвмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб дкъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгцнрнбкемхъ тюянммшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нркхбнй хг вепмшу х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жбермшу лерюккнб    ╕   0,89 ╕  17,98 ╕  10,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14320╕опханпнярпнемхе (бйкчвюъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнярпнхрекэмше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюбндш юбхюжхнммни,   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпнммни, щкейрпнммни, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ясднярпнхрекэмни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнопнлшькеммнярх)  ╕   0,54 ╕   0,51 ╕   8,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14321╕опнхгбндярбн опханпнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмрпнкъ х пецскхпнбюмхъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйху     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнжеяянб        ╕   0,48 ╕   2,49 ╕  36,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14322╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпнхглепхрекэмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб        ╕   0,53 ╕   1,46 ╕  27,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14323╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнхглепхрекэмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб        ╕   0,28 ╕   2,49 ╕  37,82 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14324╕опнхгбндярбн норхвеяйху ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х норхйн - леуюмхвеяйху ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб х юооюпюрспш  ╕   0,28 ╕   2,31 ╕  29,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14325╕опнхгбндярбн опханпнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ хглепемхъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леуюмхвеяйху бекхвхм  ╕   0,58 ╕   0,77 ╕  107,60 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14326╕опнхгбндярбн опханпнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бпелемх         ╕   0,45 ╕   1,17 ╕  44,18 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14327╕опнхгбндярбн опханпнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ леуюмхгюжхх х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбрнлюрхгюжхх      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хмфемепмнцн х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сопюбкемвеяйнцн рпсдю  ╕   0,98 ╕   1,32 ╕  44,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14328╕опнхгбндярбн опханпнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ тхгхвеяйху     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяякеднбюмхи      ╕   0,37 ╕   2,86 ╕  34,36 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14329╕опнхгбндярбн опханпнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ ледхжхмш,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тхгхнкнцхх х ахнкнцхх  ╕   0,21 ╕   1,91 ╕  27,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14330╕опнлшькеммнярэ япедярб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшвхякхрекэмни реумхйх ╕   0,45 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14331╕опнхгбндярбн япедярб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшвхякхрекэмни реумхйх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х гюоюямшу вюяреи й мхл ╕   0,66 ╕   2,13 ╕  35,47 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14332╕опнхгбндярбн реумхвеяйху╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мняхрекеи хмтнплюжхх  ╕   0,96 ╕   0,80 ╕  29,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14333╕опнхгбндярбн опнцпюллмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕япедярб         ╕   0,50 ╕   0,32 ╕  40,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14340╕юбрнлнахкэмюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,18 ╕   3,44 ╕  59,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14341╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбрнлнахкеи, юбрнасянб, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпнккеиасянб х опхжеонб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕й юбрнлнахкъл х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюйрнпюл        ╕   0,49 ╕   4,35 ╕  30,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14342╕опнхгбндярбн лнрнжхйкнб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х бекняхоеднб      ╕   1,56 ╕   2,90 ╕  56,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14343╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбрнлнахкэмнцн х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюйрнпмнцн       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпннанпсднбюмхъ х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб        ╕   0,33 ╕   5,69 ╕  18,53 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14344╕опнхгбндярбн опнвецн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хмярпслемрю       ╕   0,33 ╕   3,39 ╕  33,49 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14350╕ондьхомхйнбюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,55 ╕   5,47 ╕  30,60 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14400╕рпюйрнпмне х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яекэяйнунгъиярбеммне  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   8,94 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14410╕рпюйрнпмне       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,67 ╕   7,44 ╕  25,23 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14420╕яекэяйнунгъиярбеммне  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,28 ╕   8,09 ╕  23,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14430╕люьхмнярпнемхе дкъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фхбнрмнбндярбю х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнплнопнхгбндярбю    ╕   0,37 ╕   7,17 ╕  24,92 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14500╕ярпнхрекэмн - днпнфмне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х йнллсмюкэмне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14510╕ярпнхрекэмн - днпнфмне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14511╕опнхгбндярбн днпнфмшу х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гелкепнимшу люьхм    ╕   0,50 ╕   7,85 ╕  27,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14512╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люьхм   ╕   0,23 ╕   7,39 ╕  34,12 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14520╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люрепхюкнб ╕   0,51 ╕  11,83 ╕  26,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14530╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лекхнпюрхбмшу пюанр,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кеянгюцнрнбхрекэмни х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнптъмни опнлшькеммнярх ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14531╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кеянгюцнрнбхрекэмни   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лекхнпюрхбмшу пюанр   ╕   0,35 ╕  11,71 ╕  24,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14532╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнптъмни опнлшькеммнярх ╕   0,35 ╕   2,95 ╕  92,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14540╕йнллсмюкэмне      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхе     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14541╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнллсмюкэмнцн унгъиярбю ╕   0,17 ╕   2,73 ╕  63,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14542╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедопхърхи ашрнбнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхъ      ╕   0,13 ╕   2,63 ╕  58,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14600╕люьхмнярпнемхе дкъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кецйни х охыебни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх х ашрнбшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб        ╕   4,89 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14610╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ кецйни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,12 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14611╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рейярхкэмни       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,88 ╕   4,08 ╕  55,98 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14612╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ ьбеимни╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х рпхйнрюфмни      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,73 ╕   1,81 ╕  92,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14613╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕насбмни, йнфебеммни,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леунбни х        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнфцюкюмрепеимни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,09 ╕   2,18 ╕   8,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14614╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю ухлхвеяйнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бнкнймю         ╕   0,33 ╕   3,00 ╕  98,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14620╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ охыебни╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х йнлахйнплнбни     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,63 ╕   4,22 ╕  43,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14630╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедопхърхи рнпцнбкх х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наыеярбеммнцн охрюмхъ  ╕   0,49 ╕   4,51 ╕  34,98 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14640╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкхцпютхвеяйни     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   1,37 ╕   1,59 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14650╕опнхгбндярбн ашрнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб х люьхм    ╕   0,91 ╕  13,25 ╕  26,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14651╕опнхгбндярбн ьбеимшу х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпнашрнбшу люьхм х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб (аег      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю ашрнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ункндхкэмхйнб х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнпнгхкэмхйнб)     ╕   0,51 ╕   6,38 ╕  20,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14652╕опнхгбндярбн ашрнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ункндхкэмхйнб х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнпнгхкэмхйнб      ╕   0,20 ╕   5,95 ╕  27,51 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14710╕опнхгбндярбн яюмхрюпмн -╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн х цюгнбнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х хгдекхи ╕   0,23 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14711╕опнхгбндярбн яюмхрюпмн -╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х хгдекхи ╕   0,57 ╕   5,03 ╕  38,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14712╕опнхгбндярбн цюгнбнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юооюпюрспш       ╕   0,26 ╕   2,10 ╕  65,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14720╕юбхюжхнммюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,46 ╕   2,94 ╕  51,27 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14730╕нанпнммюъ        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,50 ╕   3,25 ╕  39,49 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14740╕ясднярпнхрекэмюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,52 ╕   7,44 ╕  29,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14750╕пюдхнопнлшькеммнярэ   ╕   0,48 ╕   1,95 ╕  35,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14760╕опнлшькеммнярэ япедярб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ябъгх          ╕   0,52 ╕   1,77 ╕  41,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14770╕щкейрпнммюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,00 ╕   0,53 ╕  185,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14771╕щкейрпнммюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ (аег   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яоежхюкэмнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ)      ╕   0,42 ╕   2,18 ╕  33,65 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14772╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яоежхюкэмнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(бйкчвюъ йнмрпнкэмн -  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяошрюрекэмне)     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,77 ╕   3,93 ╕  28,28 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14780╕опнвхе бхдш опнхгбндярб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхъ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14781╕опнвхе бхдш опнхгбндярб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхмнярпнемхъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ (аег     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нангнярпнемхъ х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейнкэмни       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх)     ╕   1,08 ╕   5,62 ╕  32,66 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14782╕опнхгбндярбн лнмрюфмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюцнрнбнй, сгкнб х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дерюкеи         ╕   0,22 ╕   2,64 ╕  88,45 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14783╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнкнцхвеяйнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ ярейнкэмни     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,28 ╕   2,99 ╕  71,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14784╕нангнярпнемхе      ╕   0,59 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14790╕опнхгбндярбн юрнлмни  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхйх (аег      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щмепцерхвеяйху юрнлмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пеюйрнпнб)       ╕   0,69 ╕   1,17 ╕  42,54 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14800╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйху      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмярпсйжхи х хгдекхи  ╕   1,39 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14810╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйху      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмярпсйжхи       ╕   3,10 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14811╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу ярюкэмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмярпсйжхи       ╕   0,54 ╕   7,13 ╕  34,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14812╕опнхгбндярбн кецйху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйху      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмярпсйжхи       ╕   0,43 ╕   3,76 ╕  38,24 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14813╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу йнмярпсйжхи╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х хгдекхи хг юкчлхмхъ х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юкчлхмхебшу яокюбнб   ╕   0,24 ╕   2,16 ╕  39,62 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14820╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмреимепмшу х яанпмн - ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюганпмшу гдюмхи х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онлеыемхи        ╕   0,45 ╕   2,69 ╕  40,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14830╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйху хгдекхи  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ (йпнле    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерхгнб, нрмеяеммшу й  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нрпюякх "вепмюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккспцхъ")      ╕   1,53 ╕   5,90 ╕  100,82 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14831╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнхгдекхи     ╕   0,66 ╕   3,37 ╕  53,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14832╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яекэяйнунгъиярбеммнцн х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нцнпндмнцн хмярпслемрю ╕   1,04 ╕  10,69 ╕  29,30 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14834╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйни      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпрмни рюпш    ╕   0,56 ╕   2,82 ╕  37,90 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14839╕опнхгбндярбн опнвху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйху хгдекхи  ╕   0,41 ╕   3,73 ╕  30,15 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14840╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйху хгдекхи  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14841╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммни онясдш х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йсунммнцн хмбемрюпъ   ╕   0,50 ╕   4,47 ╕  37,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14842╕опнхгбндярбн опедлернб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кхвмнцн онкэгнбюмхъ   ╕   0,68 ╕   5,33 ╕  20,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14843╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккхвеяйнцн хмбемрюпъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ тхгхвеяйни йскэрспш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х яонпрю        ╕   0,30 ╕   1,10 ╕  80,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14900╕пелнмр люьхм х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   4,09 ╕   0,31 ╕  103,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14911╕пелнмр лерюккнпефсыху х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕депебннапюаюршбючыху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярюмйнб, йсгмевмн -   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опеяянбнцн х кхреимнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,16 ╕   2,83 ╕  34,30 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14912╕пелнмр опнвецн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х опханпнб ╕   0,36 ╕   1,91 ╕  60,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14913╕пелнмр хглепхрекэмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опханпнб        ╕   0,12 ╕   1,88 ╕  22,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14914╕пелнмр ондбхфмнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕янярюбю фекегмшу днпнц ╕   0,74 ╕   3,36 ╕  39,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14921╕пелнмр ясднб      ╕   0,66 ╕   4,30 ╕  36,82 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14931╕пелнмр цпсгнбшу     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбрнлнахкеи х юбрнасянб ╕   0,60 ╕   2,92 ╕  42,35 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14932╕пелнмр кецйнбшу     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбрнлнахкеи (аег пелнмрю╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕он гюйюгюл мюяекемхъ)  ╕   0,34 ╕   1,96 ╕  50,47 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14933╕пелнмр х реумхвеяйне  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхе кецйнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбрнлнахкеи х дпсцху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпрмшу япедярб он ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ    ╕   0,21 ╕   1,11 ╕  48,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14934╕пелнмр рпюйрнпнб х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яекэяйнунгъиярбеммшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхм          ╕   0,65 ╕   4,70 ╕  40,65 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14941╕пелнмр ярпнхрекэмшу х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕днпнфмшу люьхм     ╕   0,48 ╕   5,51 ╕  41,37 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14951╕пелнмр рпюлбюеб, бюцнмнб╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерпн х рпнккеиасянб  ╕   0,44 ╕   3,36 ╕  35,31 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14961╕пелнмр цпюфдюмяйху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюлнкернб, бепрнкернб, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ху нанпсднбюмхъ х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юбхюжхнммшу дбхцюрекеи ╕   0,52 ╕   3,24 ╕  31,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14965╕пелнмр х йнлокейямне  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жемрпюкхгнбюммне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхе япедярб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшвхякхрекэмни реумхйх ╕   0,24 ╕   0,50 ╕  39,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14971╕пелнмр пюгмнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,14 ╕   1,60 ╕  41,87 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14972╕пелнмр пюгмнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ      ╕   0,09 ╕   1,48 ╕  36,34 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕14981╕опнхгбндярбеммн -    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйне,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумнрнпцнбне      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхе х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ашрнбни         ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюдхнщкейрпнммни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юооюпюрспш, ашрнбшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люьхм, опханпнб х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнхгдекхи     ╕   0,14 ╕   0,73 ╕  43,46 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15000╕кеямюъ,         ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕депебннапюаюршбючыюъ х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жеккчкнгмн - аслюфмюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   12,95 ╕   6,17 ╕  32,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15100╕кеянгюцнрнбхрекэмюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,71 ╕  12,58 ╕  36,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15200╕депебннапюаюршбючыюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,41 ╕   5,14 ╕  47,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15210╕кеянохкэмне       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбн      ╕   0,60 ╕   9,11 ╕  40,52 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15220╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярюмдюпрмшу днлнб    ╕   0,83 ╕   5,33 ╕  28,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15230╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу дерюкеи хг ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дпебеяхмш х окхр мю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дпебеямни нямнбе    ╕   0,48 ╕   5,39 ╕  42,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15240╕опнхгбндярбн депебъммшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмреимепмшу,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жекэмноепебнгмшу х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яанпмн - пюганпмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гдюмхи         ╕   0,29 ╕  12,79 ╕  26,98 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15250╕опнхгбндярбн тюмепш   ╕   0,33 ╕   9,51 ╕  30,22 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15260╕опнхгбндярбн х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕депебъммни рюпш     ╕   0,67 ╕   2,96 ╕  49,81 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15270╕леаекэмюъ        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,71 ╕   5,17 ╕  35,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15271╕опнхгбндярбн леаекх (аег╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю леаекх он ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ)   ╕   0,48 ╕   4,57 ╕  40,70 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15272╕пелнмр леаекх (аег   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пелнмрю леаекх он    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ)   ╕   0,40 ╕   4,30 ╕  25,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15273╕хгцнрнбкемхе х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леаекх он гюйюгюл    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,28 ╕   2,81 ╕  39,34 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15280╕опнхгбндярбн яохвей   ╕   0,50 ╕   8,62 ╕  19,60 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15290╕опнвхе         ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕депебннапюаюршбючыхе  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕   0,41 ╕   5,18 ╕  32,54 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15300╕жеккчкнгмн - аслюфмюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   2,63 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15310╕опнхгбндярбн жеккчкнгш, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дпебеямни люяяш,    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аслюцх х йюпрнмю    ╕   0,52 ╕   5,62 ╕  36,09 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15320╕опнхгбндярбн аслюфмни х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йюпрнммни рюпш     ╕   0,41 ╕   4,55 ╕  64,54 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15330╕опнхгбндярбн хгдекхи хг ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аслюцх х йюпрнмю    ╕   0,18 ╕   3,25 ╕  49,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕15400╕кеянухлхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,30 ╕   5,39 ╕  16,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16100╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люрепхюкнб ╕   0,22 ╕   2,68 ╕  42,21 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16110╕желемрмюъ        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,76 ╕   2,27 ╕  42,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16111╕днашвю желемрмнцн яшпэъ ╕   0,26 ╕   2,15 ╕  39,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16112╕опнхгбндярбн желемрю  ╕   0,41 ╕   4,73 ╕  46,96 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16120╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юяаеярнжелемрмшу хгдекхи╕   0,89 ╕   3,73 ╕  62,56 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16130╕опнлшькеммнярэ лъцйху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йпнбекэмшу х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цхдпнхгнкъжхнммшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   0,88 ╕   9,90 ╕  29,35 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16140╕опнлшькеммнярэ яанпмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фекегнаернммшу х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аернммшу (гю хяйкчвемхел╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яремнбшу люрепхюкнб)  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмярпсйжхи х хгдекхи  ╕   0,56 ╕   5,96 ╕  45,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16150╕опнлшькеммнярэ яремнбшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   0,89 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16151╕опнхгбндярбн яремнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕акнйнб         ╕   0,75 ╕   3,50 ╕  38,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16152╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмнцн йхпохвю х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йепюлхвеяйни вепеохжш  ╕   0,57 ╕   5,74 ╕  40,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16160╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмни йепюлхйх  ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16161╕днашвю йепюлхвеяйнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яшпэъ          ╕   0,15 ╕   2,22 ╕  50,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16162╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмни йепюлхйх  ╕   0,26 ╕   6,48 ╕  31,41 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16163╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмнцн х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн тюптнпю,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тюъмяю х онкстюптнпю  ╕   0,17 ╕   3,29 ╕  30,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16170╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люрепхюкнб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х хгдекхи хг онкхлепмнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яшпэъ          ╕   0,59 ╕   3,76 ╕  16,31 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16180╕опнлшькеммнярэ мепсдмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люрепхюкнб ╕   0,46 ╕   4,95 ╕  39,59 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16210╕опнлшькеммнярэ он днашве╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х напюанрйе накхжнбнвмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб хг опхпндмнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йюлмъ          ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16211╕днашвю опхпндмшу йюлмеи ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ накхжнбнвмшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   0,24 ╕   5,38 ╕  46,49 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16212╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕накхжнбнвмшу люрепхюкнб ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хг опхпндмнцн йюлмъ   ╕   0,54 ╕   5,04 ╕  33,42 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16220╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онпхяршу гюонкмхрекеи  ╕   0,00 ╕ 1 000,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16221╕днашвю яшпэъ дкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕еяреярбеммшу х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммшу онпхяршу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюонкмхрекеи      ╕   1,00 ╕  19,31 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16222╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммшу х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оепепюанрйю еяреярбеммшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онпхяршу гюонкмхрекеи  ╕   0,39 ╕   3,56 ╕  47,79 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16230╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгбеярмъйнбшу, цхоянбшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х леярмшу бъфсыху    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб х хгдекхи  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хг мху         ╕   0,47 ╕   2,54 ╕  105,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16231╕днашвю хгбеярмъйнбнцн х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цхоянбнцн йюлмъ     ╕   0,47 ╕   5,26 ╕  33,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16232╕опнхгбндярбн хгбеярх,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цхояю х дпсцху леярмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бъфсыху люрепхюкнб х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи хг мху     ╕   0,37 ╕   5,15 ╕  48,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16233╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгбеярмъйнбни х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕днкнлхрнбни лсйх    ╕   0,52 ╕   2,92 ╕  37,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16240╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реокнхгнкъжхнммшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   0,35 ╕   4,20 ╕  48,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16250╕юяаеярнбюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,80 ╕   6,63 ╕   8,66 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16260╕мелерюккнпсдмюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16261╕днашвю         ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мелерюккхвеяйху псд   ╕   0,71 ╕   3,54 ╕  82,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16262╕опнхгбндярбн хгдекхи хг ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мелерюккхвеяйху псд   ╕   0,63 ╕   6,43 ╕  21,15 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16270╕опнвхе опнхгбндярбю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люрепхюкнб ╕   0,19 ╕  12,41 ╕  16,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16271╕опнхгбндярбн рнбюпмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аернмю х ярпнхрекэмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюярбнпю        ╕   0,62 ╕   3,54 ╕  59,06 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16272╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юятюкэрнаернмю     ╕   0,36 ╕   4,57 ╕  27,47 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16273╕опнхгбндярбн дпсцху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмшу люрепхюкнб ╕   0,47 ╕   1,61 ╕  46,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16500╕ярейнкэмюъ х тюптнпн - ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тюъмянбюъ опнлшькеммнярэ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег опедопхърхи он   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбс ледхжхмяйху╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи хг ярейкю)   ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16510╕ярейнкэмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   6,13 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16511╕днашвю хяундмнцн яшпэъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ ярейнкэмни     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,45 ╕   2,57 ╕  37,75 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16512╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмнцн х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн ярейкю   ╕   0,39 ╕   8,50 ╕  28,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16513╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкъммни рюпш     ╕   0,13 ╕   4,43 ╕  36,06 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16514╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммн - ашрнбшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи хг ярейкю х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкъммни онясдш    ╕   1,05 ╕   6,59 ╕  29,23 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16515╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щкейрпнреумхвеяйнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х щкейрпнбюйсслмнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярейкю         ╕   0,21 ╕   1,75 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16516╕опнхгбндярбн ухлхйн -  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кюанпюрнпмни онясдш   ╕   0,36 ╕   5,30 ╕  12,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16550╕тюптнпн - тюъмянбюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16551╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммн - ашрнбнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тюптнпю х тюъмяю    ╕   0,64 ╕   3,74 ╕  37,62 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕16552╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммн - ашрнбшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнмвюпмшу хгдекхи    ╕   0,26 ╕   2,76 ╕  11,20 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17000╕кецйюъ опнлшькеммнярэ  ╕   0,34 ╕   1,80 ╕  65,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17100╕рейярхкэмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,13 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17111╕укнойннвхярхрекэмюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   2,57 ╕   4,71 ╕  29,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17112╕оепбхвмюъ напюанрйю кэмю╕   0,61 ╕   5,63 ╕  38,93 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17113╕оепбхвмюъ напюанрйю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнвху ксаъмшу бнкнйнм ╕   0,77 ╕   2,31 ╕  137,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17114╕оепбхвмюъ напюанрйю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ьепярх         ╕   1,72 ╕   6,18 ╕  34,30 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17115╕ьекйнлнрюкэмюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17116╕укновюрнаслюфмюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,41 ╕   2,90 ╕  29,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17117╕кэмъмюъ         ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,39 ╕   3,48 ╕  32,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17120╕ьепяръмюъ        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,82 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17121╕ьепяръмюъ опнлшькеммнярэ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег опнхгбндярбю йнбпнб╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х йнбпнбшу хгдекхи он  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ)   ╕   0,68 ╕   2,67 ╕  57,12 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17122╕хгцнрнбкемхе х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнбпнб х йнбпнбшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи он гюйюгюл   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,47 ╕   1,11 ╕  20,75 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17131╕ьекйнбюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,66 ╕   2,84 ╕  40,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17132╕опнхгбндярбн мерйюмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкнб       ╕   0,61 ╕   3,82 ╕  49,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17133╕оемэйн - дфсрнбюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,86 ╕   2,54 ╕  54,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17134╕яеребъгюкэмюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,20 ╕   2,59 ╕  28,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17140╕опнхгбндярбн рейярхкэмни╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюкюмрепех       ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17141╕опнхгбндярбн рейярхкэмни╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюкюмрепех (аег     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю он гюйюгюл ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ)       ╕   0,49 ╕   1,37 ╕  21,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17142╕хгцнрнбкемхе х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рейярхкэмни цюкюмрепех ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕он гюйюгюл мюяекемхъ  ╕   0,11 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17150╕рпхйнрюфмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,28 ╕   9,43 ╕  12,80 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17151╕опнхгбндярбн рпхйнрюфмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи (аег      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю он гюйюгюл ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ)       ╕   0,46 ╕   1,16 ╕  31,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17152╕хгцнрнбкемхе рпхйнрюфмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи он гюйюгюл   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,20 ╕   0,72 ╕  35,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17153╕пелнмр рпхйнрюфмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи         ╕   12,52 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17160╕бюкъкэмн - бникнвмюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,59 ╕  28,57 ╕  85,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17161╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бюкъкэмн - бникнвмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи (аег      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю бюкемнй он ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ)   ╕   0,78 ╕   3,21 ╕  51,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17162╕хгцнрнбкемхе бюкемнй он ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ    ╕   2,60 ╕   2,42 ╕  50,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17200╕ьбеимюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,34 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17210╕опнхгбндярбн ьбеимшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи (аег оньхбю он ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ)   ╕   0,32 ╕   0,94 ╕  30,22 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17220╕хгцнрнбкемхе ьбеимшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи он гюйюгюл   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,51 ╕   0,69 ╕  39,37 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17230╕пелнмр ьбеимшу хгдекхи ╕   0,50 ╕   0,72 ╕  87,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17300╕йнфебеммюъ, леунбюъ х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕насбмюъ опнлшькеммнярэ ╕   7,04 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17310╕опнхгбндярбн мюрспюкэмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнф           ╕   0,49 ╕   3,53 ╕  42,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17320╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммшу йнф х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕окемнвмшу люрепхюкнб  ╕   0,50 ╕   4,29 ╕  42,89 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17330╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммнцн леую   ╕   2,40 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17340╕йнфебеммн -       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюкюмрепеимюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   11,16 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17341╕опнхгбндярбн днпнфмшу х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюкюмрепеимшу хгдекхи  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хг мюрспюкэмшу х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммшу йнф    ╕   0,64 ╕   0,99 ╕  16,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17342╕пелнмр днпнфмшу х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюкюмрепеимшу хгдекхи хг╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюрспюкэмшу х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяйсяярбеммшу йнф    ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17350╕ьнпмн - яедекэмне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбн      ╕   2,63 ╕   1,79 ╕  60,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17360╕леунбюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17361╕опнхгбндярбн леунб х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леунбшу хгдекхи (аег  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оньхбю он гюйюгюл    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ)       ╕   0,90 ╕   1,46 ╕  26,96 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17362╕оньхб леунбшу хгдекхи он╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ    ╕   1,04 ╕   0,46 ╕  19,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17363╕пелнмр леунбшу хгдекхи ╕   5,87 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17370╕насбмюъ опнлшькеммнярэ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(йпнле опнхгбндярбю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пегхмнбни насбх)    ╕   4,57 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17371╕опнхгбндярбн насбх (аег ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оньхбю он гюйюгюл    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ)       ╕   0,43 ╕   1,55 ╕  32,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17372╕оньхб насбх он гюйюгюл ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,88 ╕   1,46 ╕  12,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17373╕пелнмр насбх      ╕   1,14 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17380╕ыерхммн - ыернвмюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,71 ╕   3,27 ╕  34,30 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17410╕дсахкэмн - щйярпюйрнбюъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,33 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17510╕опнхгбндярбн осцнбхж  ╕   5,78 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕17900╕опнвхе опнхгбндярбю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кецйни опнлшькеммнярх  ╕   0,93 ╕   0,84 ╕  58,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18000╕охыебюъ опнлшькеммнярэ ╕   1,02 ╕   1,04 ╕  83,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18100╕охыебйсянбюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ (аег   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пшамни, лъямни,     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люякняшпндекэмни х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнкнвмни опнлшькеммнярх)╕   0,13 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18111╕яюуюпмюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,59 ╕   3,15 ╕  51,32 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18113╕укеаноейюпмюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,28 ╕   3,35 ╕  37,90 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18114╕йнмдхрепяйюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,22 ╕   3,32 ╕  35,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18115╕люйюпнммюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,30 ╕   4,14 ╕  37,13 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18120╕люякнфхпнбюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   6,47 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18121╕люякнфхпнбюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ (аег   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю лшкю х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнчыху япедярб)     ╕   0,30 ╕   2,94 ╕  45,37 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18122╕опнхгбндярбн лшкю х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнчыху япедярб     ╕   0,29 ╕   4,37 ╕  55,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18131╕оюптчлепмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнялерхвеяйюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,41 ╕   1,10 ╕  57,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18141╕яохпрнбюъ        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,50 ╕   1,40 ╕  55,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18142╕кхйепнбнднвмюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,64 ╕   2,40 ╕  35,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18143╕бхмндекэвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,78 ╕   1,45 ╕  65,47 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18144╕охбнбюпеммюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,53 ╕   4,54 ╕  39,56 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18145╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аегюкйнцнкэмшу мюохрйнб ╕   0,23 ╕   2,27 ╕  39,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18147╕дпнффебюъ опнлшькеммнярэ╕   0,53 ╕   3,87 ╕  32,81 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18149╕йпюулюкноюрнвмюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,53 ╕   1,72 ╕  54,42 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18150╕окндннбнымюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,12 ╕   7,25 ╕  90,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18151╕окндннбнымюъ (аег    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕окндннбнымшу йнмяепбнб) ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,35 ╕   1,05 ╕  47,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18152╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕окндннбнымшу йнмяепбнб ╕   1,09 ╕   2,36 ╕  60,11 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18160╕янкъмюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,46 ╕   5,51 ╕  39,96 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18170╕вюимюъ опнлшькеммнярэ  ╕   0,01 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18171╕оепепюанрйю вюимнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кхярю          ╕   0,13 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18172╕пюгбеяйю х опеяянбйю вюъ╕   0,44 ╕   1,42 ╕  45,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18180╕рюаювмн - люунпнвмюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18181╕теплемрюжхъ рюаюйю   ╕   0,51 ╕   4,24 ╕  36,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18182╕опнхгбндярбн рюаювмн - ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люунпнвмшу хгдекхи   ╕   0,32 ╕   2,57 ╕  63,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18191╕опнхгбндярбн охыебшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмжемрпюрнб      ╕   0,50 ╕   3,94 ╕  28,84 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18192╕опнвхе опнхгбндярбю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕охыебйсянбни      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,25 ╕   0,52 ╕  51,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18200╕лъямюъ х лнкнвмюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,02 ╕   0,67 ╕  121,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18210╕лъямюъ опнлшькеммнярэ  ╕   0,50 ╕   0,82 ╕  12,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18211╕лъямюъ опнлшькеммнярэ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег йкеефекюрхмнбни)  ╕   0,74 ╕   5,53 ╕  29,19 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18212╕йкеефекюрхмнбюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   1,79 ╕   1,90 ╕  40,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18220╕люякняшпндекэмюъ х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнкнвмюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,27 ╕   2,05 ╕   8,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18221╕люякндекэмюъ,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яшпндекэмюъ х лнкнвмюъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег опнхгбндярбю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнкнвмшу йнмяепбнб)   ╕   0,26 ╕   3,77 ╕  39,04 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18222╕опнхгбндярбн лнкнвмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмяепбнб        ╕   0,39 ╕   4,28 ╕  31,15 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕18300╕пшамюъ опнлшькеммнярэ  ╕   0,49 ╕   2,79 ╕  40,26 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19100╕лхйпнахнкнцхвеяйюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   14,74 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19110╕опнлшькеммнярэ йнплнбшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аекйнбшу беыеярб    ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19111╕опнхгбндярбн йнплнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аекйнбшу беыеярб хг   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сцкебнднпндмнцн яшпэъ  ╕   0,76 ╕   1,75 ╕  29,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19112╕цхдпнкхгмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,61 ╕   4,14 ╕  25,66 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19120╕дпсцхе нрпюякх     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лхйпнахнкнцхвеяйни   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх     ╕   0,14 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19121╕опнхгбндярбн юлхмнйхякнр╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х теплемрмшу опеоюпюрнб ╕   1,18 ╕   4,36 ╕  16,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19122╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юмрхахнрхйнб      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меледхжхмяйнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ, йнплнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бхрюлхмнб, опелхйянб,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аюйрепхюкэмшу сднапемхи ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х лхйпнахнкнцхвеяйху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕япедярб гюыхрш пюяремхи ╕   0,32 ╕   0,24 ╕  130,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19123╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюярбнпхрекеи      ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19200╕лсйнлнкэмн - йпсоъмюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х йнлахйнплнбюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,78 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19210╕лсйнлнкэмн - йпсоъмюъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,82 ╕   0,87 ╕  53,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19211╕лсйнлнкэмюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,53 ╕   3,41 ╕  40,34 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19212╕йпсоъмюъ опнлшькеммнярэ ╕   0,48 ╕   2,39 ╕  35,26 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19220╕йнлахйнплнбюъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,60 ╕   3,31 ╕  38,79 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19300╕ледхжхмяйюъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19310╕ухлхйн -        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тюплюжебрхвеяйюъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,40 ╕   1,87 ╕  42,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19320╕опнлшькеммнярэ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ледхжхмяйни реумхйх   ╕   0,66 ╕   2,34 ╕  60,45 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19330╕опнхгбндярбн ледхжхмяйху╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгдекхи хг ярейкю,   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тюптнпю х окюярлюяя   ╕   0,29 ╕   2,04 ╕  53,11 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19400╕онкхцпютхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэ     ╕   0,36 ╕   1,79 ╕  33,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19700╕дпсцхе опнлшькеммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕   11,25 ╕   2,76 ╕  51,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19710╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕усднфеярбеммшу хгдекхи ╕   1,30 ╕   1,75 ╕  42,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19720╕опнхгбндярбн лсгшйюкэмшу╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хмярпслемрнб      ╕   2,10 ╕   2,64 ╕  56,91 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19730╕чбекхпмюъ опнлшькеммнярэ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19731╕днашвю дпюцнжеммшу х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онксдпюцнжеммшу йюлмеи, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюлнжбернб х ъмрюпъ   ╕   4,48 ╕   3,38 ╕  10,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19732╕опнхгбндярбн х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕чбекхпмшу хгдекхи (аег ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю х пелнмрю ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕чбекхпмшу хгдекхи он  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ)   ╕   0,26 ╕   1,16 ╕  35,84 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19733╕хгцнрнбкемхе х пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕чбекхпмшу хгдекхи он  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ    ╕   0,05 ╕   0,34 ╕  29,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19740╕ухлвхярйю, йпюьемхе,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярхпйю х напюанрйю аекэъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х дпсцху хгдекхи хг   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рйюмеи         ╕   1,68 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19741╕ухлвхярйю х йпюьемхе  ╕   0,68 ╕   0,88 ╕  59,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19742╕ярхпйю х напюанрйю аекэъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х дпсцху хгдекхи хг   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рйюмеи         ╕   0,40 ╕   2,14 ╕  34,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19750╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тнрнйхмнопндсйжхх    ╕   0,05 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19751╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йхмнйнохпнбюкэмни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опндсйжхх        ╕   5,05 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19752╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тнрнйхмнопндсйжхх    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕он гюйюгюл мюяекемхъ  ╕   2,23 ╕   0,15 ╕  89,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19760╕опнхгбндярбн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кейюпярбеммшу опеоюпюрнб╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ берепхмюпхх     ╕   0,29 ╕   2,99 ╕  42,36 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19770╕опнхгбндярбн хцпсьей  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(аег хцпсьей хг пегхмш) ╕   0,67 ╕   3,11 ╕  33,10 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19780╕онкмняхярелмше     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бнднопнбндш       ╕   0,58 ╕   3,19 ╕  40,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19790╕опнвхе опнхгбндярбю   ╕   0,35 ╕   2,88 ╕  31,66 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19800╕цнясдюпярбеммюъ опхелйю ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опндсйжхх б       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярх,     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнясдюпярбеммши мюдгнп х╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмрпнкэ        ╕   0,35 ╕   1,37 ╕  38,13 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕19900╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнлшькеммнярэч     ╕   1,71 ╕   4,48 ╕  21,72 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕20000╕яекэяйне унгъиярбн   ╕   0,57 ╕   3,06 ╕  25,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21000╕яекэяйнунгъиярбеммне  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбн      ╕   0,55 ╕   2,23 ╕  61,79 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21100╕пюяремхебндярбн     ╕   0,80 ╕   2,56 ╕  62,77 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21110╕опнхгбндярбн гепмнбшу  ╕   0,68 ╕   3,51 ╕  46,24 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21120╕йюпрнтекебндярбн х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нбныебндярбн      ╕   0,34 ╕   4,05 ╕  43,42 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21130╕ябейкнбндярбн      ╕   0,57 ╕   3,31 ╕  56,03 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21140╕опнхгбндярбн окнднб,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ъцнд х бхмнцпюдю    ╕   0,42 ╕   1,64 ╕  59,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21150╕укнойнбндярбн      ╕   0,31 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21160╕опнхгбндярбн люякхвмшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йскэрсп         ╕   0,41 ╕   2,64 ╕  28,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21170╕опнхгбндярбн йнплнбшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йскэрсп         ╕   0,76 ╕   1,79 ╕  79,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21190╕дпсцхе мюопюбкемхъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюяремхебндярбю     ╕   0,36 ╕   2,39 ╕  39,05 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21200╕фхбнрмнбндярбн     ╕   0,61 ╕   3,21 ╕  43,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21210╕лъямне х лнкнвмне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яйнрнбндярбн      ╕   0,86 ╕   6,65 ╕  38,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21220╕ябхмнбндярбн      ╕   0,53 ╕   6,22 ╕  35,70 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21230╕нбжебндярбн х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнгнбндярбн       ╕   1,59 ╕   3,02 ╕  43,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21240╕орхжебндярбн      ╕   0,53 ╕   2,35 ╕  59,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21241╕орхжебндярбн ъхвмне   ╕   0,48 ╕   6,06 ╕  37,70 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21242╕орхжебндярбн лъямне   ╕   0,39 ╕   4,60 ╕  37,62 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21243╕орхженазедхмемхъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(лъян - ъхвмше)     ╕   0,56 ╕   4,74 ╕  39,80 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21244╕хмйсаюрнпмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕орхжебндвеяйхе ярюмжхх ╕   1,77 ╕   4,45 ╕  28,41 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21250╕дпсцхе мюопюбкемхъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фхбнрмнбндярбю     ╕   0,82 ╕   4,81 ╕  36,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21300╕пшанбндярбн       ╕   0,51 ╕   2,51 ╕  32,02 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21400╕нунрю, осьмни опнлшяек х╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюгбедемхе дхвх     ╕   0,46 ╕   1,96 ╕  46,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕21500╕бшкнб пшаш х дпсцху   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бндмшу ахнпеяспянб   ╕   0,28 ╕   1,71 ╕  60,84 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕22000╕наяксфхбюмхе яекэяйнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбю        ╕   2,17 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕22100╕щйяоксюрюжхъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хппхцюжхнммшу х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лекхнпюрхбмшу яхярел  ╕   0,85 ╕   1,25 ╕  52,58 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕22200╕берепхмюпмне      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхе      ╕   0,94 ╕   1,68 ╕  42,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕22300╕дпсцхе нпцюмхгюжхх он  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхч яекэяйнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбю        ╕   0,73 ╕   3,43 ╕  42,99 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕29000╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яекэяйхл унгъиярбнл   ╕   0,63 ╕   2,69 ╕  47,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕30000╕кеямне унгъиярбн    ╕   0,25 ╕   4,17 ╕  53,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕31000╕опнхгбндярбеммше    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедопхърхъ кеямнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбю        ╕   1,66 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕31100╕кеянбндярбн       ╕   0,71 ╕   2,98 ╕  43,66 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕31300╕яанп дхйнпюярсыху х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕медпебеямшу       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кеянопндсйрнб      ╕   0,92 ╕   1,36 ╕  44,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕32000╕наяксфхбюмхе кеямнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбю        ╕   0,91 ╕   2,09 ╕  59,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕50000╕рпюмяонпр х ябъгэ    ╕   0,50 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51000╕рпюмяонпр        ╕   20,11 ╕   3,53 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51100╕ясуносрмши х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпсанопнбндмши рпюмяонпр╕   0,41 ╕   0,48 ╕  69,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51110╕фекегмнднпнфмши     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпр        ╕   0,56 ╕   1,11 ╕  28,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51111╕мюгелмши        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фекегмнднпнфмши     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпр наыецн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкэгнбюмхъ (аег    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюлбюимнцн)      ╕   0,44 ╕   0,54 ╕  56,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51112╕рпюлбюимши рпюмяонпр  ╕   0,57 ╕   4,48 ╕  34,95 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51113╕лерпнонкхреммши     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпр наыецн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкэгнбюмхъ       ╕   0,32 ╕   1,21 ╕  28,61 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51114╕фекегмнднпнфмши     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпр менаыецн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкэгнбюмхъ       ╕   0,59 ╕   1,92 ╕  34,11 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51120╕ьняяеимши рпюмяонпр   ╕   0,99 ╕   7,50 ╕  29,79 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51121╕юбрнлнахкэмне унгъиярбн ╕   0,63 ╕   4,51 ╕  42,76 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51122╕рпнккеиасямши рпюмяонпр ╕   0,54 ╕   4,83 ╕  32,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51123╕ьняяеимне унгъиярбн   ╕   0,56 ╕   3,81 ╕  44,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51130╕люцхярпюкэмши      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпсанопнбндмши рпюмяонпр╕   0,32 ╕   0,88 ╕  45,82 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51131╕люцхярпюкэмши      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕метреопнбндмши рпюмяонпр╕   0,18 ╕   0,50 ╕  33,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51132╕люцхярпюкэмши      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕метреопндсйрнопнбндмши ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпр        ╕   0,13 ╕   0,35 ╕  12,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51133╕люцхярпюкэмши      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюгнопнбндмши рпюмяонпр ╕   0,22 ╕   0,73 ╕  58,12 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51139╕люцхярпюкэмши      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпсанопнбндмши рпюмяонпр╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕дкъ рпюмяонпрхпнбйх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнвху цпсгнб      ╕   0,45 ╕   1,31 ╕  90,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51200╕бндмши рпюмяонпр    ╕   0,06 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51210╕лнпяйни рпюмяонпр    ╕   0,50 ╕   3,68 ╕  43,14 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51220╕бмсрпеммхи бндмши    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпр        ╕   1,70 ╕   1,62 ╕  47,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51221╕оепебнгйю б ясдюу    ╕   0,54 ╕   2,85 ╕  45,53 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51222╕кеяняокюб        ╕   5,85 ╕  13,56 ╕  26,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51300╕юбхюжхнммши рпюмяонпр  ╕   0,75 ╕   1,95 ╕  29,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51400╕опнвхе бхдш рпюмяонпрю ╕   0,71 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51500╕онцпсгнвмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюгцпсгнвмше х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпрмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щйяоедхжхнммше пюанрш х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сяксцх         ╕   0,40 ╕   2,28 ╕  45,48 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51510╕онцпсгнвмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюгцпсгнвмше х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпрмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щйяоедхжхнммше сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аег пюанр х сяксц,   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшонкмъелшу он гюйюгюл ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,54 ╕   2,93 ╕  49,52 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51520╕сяксцх он оепебнгйе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цпсгнб х дпсцхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рпюмяонпрмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щйяоедхжхнммше сяксцх он╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ    ╕   0,43 ╕   1,82 ╕  41,42 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕51600╕наяксфхбюмхе рпюмяонпрю ╕   0,49 ╕   0,51 ╕  37,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕52000╕ябъгэ          ╕   0,32 ╕   0,22 ╕  64,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕52100╕онврнбюъ ябъгэ     ╕   0,38 ╕   1,96 ╕  33,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕52200╕йспэепяйюъ ябъгэ    ╕   0,23 ╕   1,30 ╕  102,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕52300╕щкейрпн- х пюдхнябъгэ  ╕   0,32 ╕   1,01 ╕  44,60 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕60000╕ярпнхрекэярбн      ╕   0,84 ╕   1,67 ╕  62,27 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61000╕наыеярпнхрекэмше х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмше, лнмрюфмше ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х дпсцхе пюанрш     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ондпъдмшл х       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммшл яонянанл ╕   0,47 ╕   1,77 ╕  31,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61100╕нпцюмхгюжхх, бшонкмъчыхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрш ондпъдмшл    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонянанл        ╕   0,64 ╕   2,51 ╕  35,92 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61101╕цнясдюпярбеммше     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх, бшонкмъчыхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрс ондпъдмшл    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонянанл        ╕   0,94 ╕   4,33 ╕  32,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61110╕наыеярпнхрекэмше    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,39 ╕   2,76 ╕  49,31 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61120╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нрдекэмше бхдш пюанр  ╕   0,54 ╕   6,00 ╕  28,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61121╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гелкъмше пюанрш     ╕   0,67 ╕   4,17 ╕  50,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61122╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе пюанрш он╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мскебнлс жхйкс     ╕   0,89 ╕   1,65 ╕  96,19 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61123╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе аспнбше х╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бгпшбмше пюанрш     ╕   0,45 ╕   2,60 ╕  74,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61124╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе лнмрюфмше╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрш         ╕   0,38 ╕   2,97 ╕  49,35 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61125╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нрдекнвмше пюанрш    ╕   0,56 ╕   2,68 ╕  50,77 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61126╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реокнреумхвеяйхе х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реплнхгнкъжхнммше пюанрш╕   0,70 ╕   3,43 ╕  45,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61127╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюмхрюпмн - реумхвеяйхе ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрш         ╕   0,37 ╕   2,84 ╕  42,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61128╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бнднунгъиярбеммне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэярбн х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йскэрспреумхвеяйхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрш         ╕   1,00 ╕   4,11 ╕  46,37 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61129╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе кхмеимне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэярбн      ╕   0,32 ╕   3,77 ╕  50,30 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61131╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэярбн ьюур   ╕   1,92 ╕   6,64 ╕  58,15 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61132╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цхдпнреумхвеяйхе пюанрш ╕   0,33 ╕   2,47 ╕  46,72 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61133╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕днлнярпнемхе      ╕   1,18 ╕   5,03 ╕  47,11 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61134╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕осяйнмюкюднвмше     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,14 ╕   0,74 ╕  129,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61135╕опнвхе ярпнхрекэмше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яоежхюкхгхпнбюммше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,65 ╕   4,87 ╕  43,93 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61180╕ярпнхрекэмше      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лефйнкунгмше нпцюмхгюжхх╕   0,69 ╕   2,07 ╕  59,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61190╕ярпнхрекэмше      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онрпеайнноепюжхх    ╕   2,00 ╕   0,59 ╕  95,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕61200╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэмн - лнмрюфмше ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрш унгъиярбеммшл  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонянанл        ╕   0,61 ╕   2,36 ╕  49,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕62000╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йюохрюкэмши пелнмр   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гдюмхи х яннпсфемхи   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   0,33 ╕   2,13 ╕  49,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕63000╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе пелнмр  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гдюмхи х яннпсфемхи   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ, пелнмр х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэярбн фхкхы   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(йбюпрхп) он гюйюгюл  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,58 ╕   1,47 ╕  50,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕63100╕пелнмр гдюмхи х     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яннпсфемхи       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   0,56 ╕   1,93 ╕  42,06 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕63200╕пелнмр х ярпнхрекэярбн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фхкхы (йбюпрхп) он   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл мюяекемхъ    ╕   0,66 ╕   2,64 ╕  41,26 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕65000╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щйяоксюрюжхнммне аспемхе╕   0,25 ╕   1,39 ╕  67,92 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕66000╕опнейрмше, опнейрмн -  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгшяйюрекэяйхе х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хгшяйюрекэяйхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,24 ╕   0,98 ╕  38,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕69000╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпнхрекэярбнл     ╕   0,48 ╕   2,95 ╕  43,89 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕70000╕рнпцнбкъ х наыеярбеммне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕охрюмхе         ╕   0,23 ╕   1,50 ╕  28,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71000╕бмсрпеммъъ рнпцнбкъ   ╕   1,60 ╕   3,47 ╕  38,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71100╕норнбюъ рнпцнбкъ    ╕   0,31 ╕   0,52 ╕  45,88 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71110╕цнясдюпярбеммюъ норнбюъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнпцнбкъ        ╕   1,67 ╕   0,91 ╕  32,73 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71120╕бмсрпхяхярелмюъ норнбюъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнпцнбкъ онрпеахрекэяйни╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнноепюжхх       ╕   1,46 ╕   1,78 ╕  25,90 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71200╕пнгмхвмюъ рнпцнбкъ   ╕   0,67 ╕   0,46 ╕  40,62 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71210╕цнясдюпярбеммюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пнгмхвмюъ рнпцнбкъ   ╕   1,23 ╕   0,74 ╕  36,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71211╕опедопхърхъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнясдюпярбеммни рнпцнбкх╕   0,75 ╕   0,58 ╕  43,98 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71212╕юоревмше свпефдемхъ   ╕   0,30 ╕   0,55 ╕  38,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71213╕нпяш, спяш х опндямюаш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лхмхярепярб       ╕   0,66 ╕   0,65 ╕  56,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71240╕пнгмхвмюъ рнпцнбкъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онрпеахрекэяйни     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнноепюжхх       ╕   1,82 ╕   1,89 ╕  33,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71260╕йнкунгмюъ рнпцнбкъ   ╕   0,75 ╕   0,76 ╕  59,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71300╕наыеярбеммне охрюмхе  ╕   0,29 ╕   0,39 ╕  35,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71310╕наыеярбеммне охрюмхе  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнясдюпярбеммни рнпцнбкх╕   0,69 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71311╕опедопхърхъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наыеярбеммнцн охрюмхъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнясдюпярбеммни рнпцнбкх╕   0,52 ╕   0,64 ╕  51,75 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71312╕опедопхърхъ       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наыеярбеммнцн охрюмхъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпянб, спянб х ондямюанб╕   0,59 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71320╕наыеярбеммне охрюмхе  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онрпеахрекэяйни     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнноепюжхх       ╕   1,00 ╕   0,73 ╕  31,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71390╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пнгмхвмни х норнбни   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнпцнбкх х наыеярбеммнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕охрюмхъ         ╕   1,28 ╕   1,32 ╕   7,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71391╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнясдюпярбеммни рнпцнбкх╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х наыеярбеммнцн охрюмхъ ╕   1,74 ╕   1,03 ╕  48,56 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71392╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнпцнбкх х наыеярбеммнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕охрюмхъ онрпеахрекэяйни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнноепюжхх       ╕   1,78 ╕   2,58 ╕  34,86 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71400╕ядювю б опнйюр опедлернб╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йскэрспмн - ашрнбнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммнцн нахундю ╕   0,36 ╕   0,46 ╕  74,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕71500╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх йсоке - опндюфе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнбюпнб мюпндмнцн    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онрпеакемхъ       ╕   0,88 ╕   0,90 ╕  26,45 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕72000╕бмеьмъъ рнпцнбкъ    ╕   0,00 ╕   1,58 ╕  19,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕72100╕цнясдюпярбеммюъ бмеьмъъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнпцнбкъ        ╕   0,21 ╕   0,55 ╕  44,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕72200╕бмеьмъъ рнпцнбкъ    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мецнясдюпярбеммшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхи       ╕   0,38 ╕   0,93 ╕  33,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80000╕люрепхюкэмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйне ямюафемхе х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яашр          ╕   0,36 ╕   0,77 ╕  98,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80100╕ямюафемхе        ╕   0,79 ╕   2,16 ╕  45,87 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80190╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкэмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйхл ямюафемхел ╕   0,76 ╕   1,84 ╕  35,62 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80200╕яашр          ╕   0,42 ╕   1,69 ╕  46,68 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80290╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яашрнл         ╕   0,25 ╕   2,64 ╕  25,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80300╕ядювю б мюел (б юпемдс) ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпсднбюмхъ х люьхм  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммн -    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн мюгмювемхъ ╕   23,50 ╕   1,53 ╕  32,26 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80400╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх йсоке - опндюфе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опндсйжхх        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммн -    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн мюгмювемхъ ╕   0,95 ╕   1,00 ╕  39,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕80500╕гюйкюдйю, упюмемхе х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшосяй люрепхюкэмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕жеммняреи дкъ мсфд   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нанпнмш х аегноюямнярх ╕   0,65 ╕   0,71 ╕  49,60 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕81000╕гюцнрнбйх        ╕   1,70 ╕   2,98 ╕  41,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕81100╕гюцнрнбхрекэмше     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,62 ╕   2,32 ╕  44,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕81190╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюцнрнбйюлх       ╕   0,38 ╕   0,60 ╕  53,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕81200╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх йсоке - опндюфе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опндсйжхх яекэяйнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбю        ╕   0,50 ╕   1,13 ╕  38,24 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕82000╕хмтнплюжхнммн -     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшвхякхрекэмне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхе      ╕   0,08 ╕   0,33 ╕  37,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕83000╕ноепюжхх я медбхфхлшл  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хлсыеярбнл       ╕   0,72 ╕   0,49 ╕  39,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕83100╕опндюфю х ядювю б мюел ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(б юпемдс) медбхфхлнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хлсыеярбю        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбеммн -    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйнцн мюгмювемхъ ╕   3,31 ╕   1,13 ╕  34,61 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕83200╕опндюфю х ядювю б мюел ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(б юпемдс) медбхфхлнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хлсыеярбю        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   1,72 ╕   0,77 ╕  47,32 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕83300╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх йсоке - опндюфе х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ядюве б мюел (б юпемдс) ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕медбхфхлнцн хлсыеярбю  ╕   1,39 ╕   0,52 ╕  30,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕83400╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх йсоке - опндюфе х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ядюве б мюел (б юпемдс) ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фхкэъ х дпсцнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕медбхфхлнцн хлсыеярбю  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюгмювемхъ       ╕   0,22 ╕   0,47 ╕  39,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84000╕наыюъ йнллепвеяйюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕деърекэмнярэ он     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наеяоевемхч       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тсмйжхнмхпнбюмхъ пшмйю ╕   1,91 ╕   0,80 ╕  227,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84100╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх йсоке - опндюфе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕рнбюпнб, жеммшу аслюц, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бюкчрш х ядювю б мюел  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(б юпемдс, б опнйюр) аег╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшпюфеммни яоежхюкхгюжхх╕   0,79 ╕   0,56 ╕  59,89 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84200╕оняпедмхвеяйхе сяксцх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕б накюярх рпюмяонпрю,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фхкхымн - йнллсмюкэмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбю, ашрнбнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхъ,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕напюгнбюмхъ, йскэрспш, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гдпюбннупюмемхъ х мюсйх ╕   0,38 ╕   0,51 ╕  82,77 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84300╕пейкюлю,        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедярюбхрекэяйхе сяксцх╕   0,05 ╕   0,45 ╕  44,51 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84400╕юсдхрнпяйюъ деърекэмнярэ╕   0,11 ╕   0,46 ╕  36,96 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84500╕люпйерхмцнбше      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяякеднбюмхъ,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмяскэрюжхх он бнопняюл╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнллепвеяйни      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕деърекэмнярх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тхмюмянб х сопюбкемхъ  ╕   0,26 ╕   0,44 ╕  30,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕84600╕чпхдхвеяйхе сяксцх   ╕   0,17 ╕   0,17 ╕  58,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85000╕ценкнцхъ х пюгбедйю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕медп, цендегхвеяйюъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х цхдпнлеренпнкнцхвеяйюъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яксфаш         ╕   0,25 ╕   0,83 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85100╕ценкнцхвеяйюъ пюгбедйю ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕медп          ╕   0,73 ╕   2,89 ╕  36,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85110╕язелйх ценкнцхвеяйнцн  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яндепфюмхъ гелмни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онбепумнярх х дмю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лхпнбнцн нйеюмю     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цксахммне хгсвемхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гелмни йнпш       ╕   0,61 ╕   3,39 ╕  29,90 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85120╕онхяйх х пюгбедйю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леярнпнфдемхи метрх х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюгю центхгхвеяйхлх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерндюлх        ╕   0,21 ╕   3,36 ╕  53,54 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85130╕онхяйх х пюгбедйю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леярнпнфдемхи метрх х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цюгю аспемхел яйбюфхм  ╕   0,48 ╕   3,12 ╕  56,13 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85140╕онхяйх х пюгбедйю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕леярнпнфдемхи рбепдшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкегмшу хяйноюелшу х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ондгелмшу бнд      ╕   1,27 ╕   2,59 ╕  42,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85150╕яоежхюкэмше х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бяонлнцюрекэмше пюанрш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ценкнцхвеяйнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яндепфюмхъ       ╕   0,19 ╕   0,92 ╕  81,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85200╕цендегхвеяйюъ яксфаю  ╕   0,24 ╕   0,84 ╕  53,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85300╕цхдпнлеренпнкнцхвеяйюъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яксфаю         ╕   0,45 ╕   0,81 ╕  35,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕85900╕унгъиярбеммше сопюбкемхъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ценкнцн - пюгбеднвмшлх, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цендегхвеяйхлх х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цхдпнлеренпнкнцхвеяйхлх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхълх      ╕   0,35 ╕   4,70 ╕  29,72 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕87000╕опнвхе бхдш деърекэмнярх╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ятепш люрепхюкэмнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕   1,87 ╕   1,71 ╕  10,23 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕87100╕педюйжхх х хгдюрекэярбю ╕   0,22 ╕   0,47 ╕  38,34 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕87300╕гюцнрйнмрнпш он яанпс  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лерюккнкнлю х срхкъ   ╕   1,65 ╕   2,49 ╕  36,05 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕87400╕бмебеднлярбеммюъ нупюмю ╕   0,24 ╕   0,65 ╕  38,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕87500╕дпсцхе, ме оепевхякеммше╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшье, нпцюмхгюжхх ятепш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкэмнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕   60,98 ╕   0,92 ╕  23,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕87900╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнвхлх бхдюлх     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕деърекэмнярх ятепш   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхюкэмнцн      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнхгбндярбю      ╕   1,04 ╕   0,65 ╕  60,78 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90000╕фхкхымн - йнллсмюкэмне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбн        ╕   0,37 ╕   0,68 ╕  104,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90100╕фхкхымне унгъиярбн   ╕   1,53 ╕   0,08 ╕  467,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90110╕щйяоксюрюжхъ фхкнцн   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тнмдю          ╕   0,48 ╕   1,87 ╕  40,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90120╕щйяоксюрюжхъ наыефхрхи ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свеамшу гюбедемхи    ╕   0,63 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90190╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕фхкхымшл унгъиярбнл   ╕   0,33 ╕   1,47 ╕  56,96 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90200╕йнллсмюкэмне унгъиярбн ╕   0,85 ╕   3,97 ╕  26,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90210╕акюцнсярпниярбн     ╕   1,99 ╕   0,98 ╕  31,80 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90211╕бмеьмее акюцнсярпниярбн ╕   0,87 ╕   2,90 ╕  42,04 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90212╕мюпсфмне нябеыемхе   ╕   0,71 ╕   2,67 ╕  33,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90213╕йнллсмюкэмне х ашрнбне ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бнднямюафемхе      ╕   0,58 ╕   1,87 ╕  43,37 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90214╕цюгнямюафемхе      ╕   0,39 ╕   1,85 ╕  41,34 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90215╕реокнямюафемхе     ╕   0,40 ╕   1,94 ╕  40,41 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90220╕цнярхмхвмне унгъиярбн  ╕   0,12 ╕   1,14 ╕  38,20 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90230╕щйяоксюрюжхъ яксфеамшу ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гдюмхи         ╕   0,12 ╕   0,69 ╕  47,46 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90240╕онфюпмюъ нупюмю     ╕   0,86 ╕   1,21 ╕  64,87 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90290╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнллсмюкэмшл унгъиярбнл ╕   0,61 ╕   2,12 ╕  40,20 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90300╕меопнхгбндярбеммше бхдш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ашрнбнцн наяксфхбюмхъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекемхъ        ╕   0,78 ╕   0,44 ╕  17,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90310╕опедопхърхъ х      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюмхлючыхеяъ      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕меопнхгбндярбеммшлх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бхдюлх ашрнбнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхъ мюяекемхъ ╕   0,45 ╕   0,67 ╕  42,64 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕90390╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедопхърхълх      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х нпцюмхгюжхълх ашрнбнцн╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхъ мюяекемхъ ╕   1,65 ╕   1,87 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91000╕гдпюбннупюмемхе,    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тхгхвеяйюъ йскэрспю   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х янжхюкэмне наеяоевемхе╕   0,34 ╕   0,33 ╕  33,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91500╕гдпюбннупюмемхе     ╕   0,36 ╕   1,78 ╕  17,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91510╕кевеамн -        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнтхкюйрхвеяйхе    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ       ╕   0,72 ╕   0,89 ╕  30,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91511╕анкэмхвмше свпефдемхъ  ╕   0,47 ╕   1,12 ╕  36,19 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91512╕кевеамн -        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнтхкюйрхвеяйхе    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ нянанцн рхою ╕   0,21 ╕   0,23 ╕  101,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91513╕дхяоюмяепш       ╕   1,06 ╕   1,61 ╕  53,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91514╕юласкюрнпмн -      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкхйкхмхвеяйхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ       ╕   0,46 ╕   0,74 ╕  36,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91515╕свпефдемхъ яйнпни х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕менркнфмни ледхжхмяйни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онлных х оепекхбюмхъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йпнбх          ╕   1,73 ╕   9,79 ╕  27,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91516╕свпефдемхъ нупюмш    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕люрепхмярбю х дерярбю  ╕   0,20 ╕   0,68 ╕  38,78 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91517╕яюмюрнпмн - йспнпрмше  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ       ╕   0,23 ╕   1,03 ╕  47,81 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91530╕яюмхрюпмн -       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнтхкюйрхвеяйхе    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ       ╕   0,01 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91531╕яюмхрюпмн -       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕щохделхнкнцхвеяйхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ       ╕   0,54 ╕   1,32 ╕  38,65 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91532╕свпефдемхъ яюмхрюпмнцн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнябеыемхъ       ╕   0,13 ╕   0,83 ╕  62,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91540╕свпефдемхъ ясдеамн -  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ледхжхмяйни щйяоепрхгш ╕   0,53 ╕   1,51 ╕  57,35 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91600╕нрдшу х рспхгл     ╕   0,28 ╕   0,69 ╕  135,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91610╕нгднпнбхрекэмше     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ х свпефдемхъ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нрдшую         ╕   0,29 ╕   0,84 ╕  42,04 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91620╕рспхгл         ╕   0,51 ╕   0,71 ╕  38,57 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91700╕тхгхвеяйюъ йскэрспю х  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонпр          ╕   0,35 ╕   0,82 ╕  45,54 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91800╕янжхюкэмне наеяоевемхе ╕   0,39 ╕   1,31 ╕  34,36 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕91900╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхълх      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х нпцюмхгюжхълх     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гдпюбннупюмемхъ,    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тхгхвеяйни йскэрспш   ╕   0,55 ╕   1,69 ╕  119,47 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92000╕мюпндмне напюгнбюмхе  ╕   0,36 ╕   0,51 ╕  66,61 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92100╕ондцнрнбйю йюдпнб я   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшяьхл х япедмхл    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яоежхюкэмшл напюгнбюмхел╕   0,33 ╕   0,19 ╕  145,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92110╕ондцнрнбйю йюдпнб    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕я бшяьхл напюгнбюмхел  ╕   0,17 ╕   0,34 ╕  54,12 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92120╕ондцнрнбйю йюдпнб ян  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕япедмхл яоежхюкэмшл   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕напюгнбюмхел      ╕   0,44 ╕   0,77 ╕  47,84 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92200╕ондцнрнбйю х онбшьемхе ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йбюкхтхйюжхх пюанвху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х дпсцху пюанрмхйнб   ╕   0,44 ╕   0,73 ╕  45,76 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92300╕наыее напюгнбюмхе    ╕   0,20 ╕   0,63 ╕  42,35 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92310╕наыенапюгнбюрекэмше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕деряйхе ьйнкш      ╕   0,20 ╕   0,85 ╕  40,24 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92320╕наыенапюгнбюрекэмше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ьйнкш дкъ пюанвеи    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнкндефх        ╕   0,12 ╕   0,57 ╕  14,43 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92400╕дньйнкэмне бняохрюмхе  ╕   0,13 ╕   0,64 ╕  28,31 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕92500╕свпефдемхъ дкъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бняохрюмхъ дереи,    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нярюбьхуяъ аег     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оноевемхъ пндхрекеи   ╕   0,20 ╕   1,12 ╕  37,03 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93000╕йскэрспю х хяйсяярбн  ╕   0,22 ╕   0,18 ╕  56,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93110╕ахакхнрейх       ╕   0,16 ╕   0,76 ╕  21,13 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93120╕тхкэлн- х тнмнрейх   ╕   0,55 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93130╕лсгех х бшярюбйх    ╕   2,52 ╕   4,39 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93131╕лсгех          ╕   0,16 ╕   1,32 ╕  30,10 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93132╕бшярюбйх        ╕   0,15 ╕   0,60 ╕  83,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93141╕йксамше свпефдемхъ   ╕   0,17 ╕   0,53 ╕  48,19 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93145╕бмеьйнкэмне бняохрюмхе ╕   0,19 ╕   0,44 ╕  44,72 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93150╕мюпндмше смхбепяхрерш  ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93160╕оюпйх йскэрспш х нрдшую ╕   0,16 ╕   0,37 ╕  59,19 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93170╕анрюмхвеяйхе яюдш х   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гнноюпйх        ╕   0,72 ╕   2,44 ╕  21,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93180╕педюйжхх рекебхдемхъ  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х пюдхнбеыюмхъ     ╕   0,08 ╕   1,13 ╕  33,83 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93190╕ймхфмше оюкюрш     ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93610╕гпекхымше опедопхърхъ  ╕   11,84 ╕   2,98 ╕  78,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93611╕реюрпш         ╕   0,40 ╕   2,16 ╕  44,07 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93612╕йхмнреюрпш       ╕   0,17 ╕   0,53 ╕  56,44 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93613╕йнмжепрмше нпцюмхгюжхх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х йнккейрхбш      ╕   0,37 ╕   0,91 ╕  46,09 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93614╕жхпйх          ╕   0,46 ╕   2,84 ╕  59,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93615╕хгнярсдхх х       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕усднфеярбеммн -     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нтнплхрекэяйхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,42 ╕   1,12 ╕  63,58 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93620╕йхмнярсдхх, ярсдхх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гбсйнгюохях       ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93621╕хгцнрнбкемхе      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йхмнтхкэлнб,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гбсйнгюохяэ аег пюанр х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сяксц, бшонкмъелшу он  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюйюгюл         ╕   0,17 ╕   0,61 ╕  43,78 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93622╕хгцнрнбкемхе      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕кчахрекэяйху      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йхмнтхкэлнб,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сяксцх гбсйнгюохях   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕он гюйюгюл мюяекемхъ  ╕   0,78 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93630╕опнйюр йхмнтхкэлнб   ╕   0,23 ╕   0,31 ╕  45,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕93690╕унгъиярбеммне сопюбкемхе╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йскэрспни х хяйсяярбнл ╕   0,25 ╕   0,33 ╕  66,44 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95000╕мюсйю х мюсвмне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхе      ╕   0,47 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95100╕свпефдемхъ, бедсыхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюсвмн -        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяякеднбюрекэяйхе пюанрш╕   1,38 ╕   0,83 ╕  85,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95110╕мюсвмше свпефдемхъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕юйюделхвеяйнцн опнтхкъ ╕   0,38 ╕   0,75 ╕  38,46 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95120╕мюсвмше свпефдемхъ   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нрпюякебнцн опнтхкъ   ╕   0,39 ╕   0,93 ╕  41,37 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95130╕йнмярпсйрнпяйхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нрмеяеммше й вхякс   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюсвмшу свпефдемхи   ╕   0,37 ╕   1,35 ╕  35,08 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95140╕мюсвмше х ношрмше    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярюмжхх х онкъ     ╕   1,48 ╕   3,70 ╕  40,96 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95150╕цнясдюпярбеммше юпухбш, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бедсыхе мюсвмсч пюанрс ╕   0,25 ╕   0,17 ╕  45,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95160╕свпефдемхъ он нупюме  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опхпндш, бедсыхе    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюсвмсч пюанрс     ╕   0,32 ╕   0,85 ╕  63,44 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95170╕лсгех, бедсыхе     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюсвмсч пюанрс     ╕   0,06 ╕   1,16 ╕  68,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95180╕ахакхнрейх х ймхфмше  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оюкюрш, бедсыхе мюсвмсч ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пюанрс         ╕   0,09 ╕   0,56 ╕  57,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95300╕йнмярпсйрнпяйхе х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опнейрмше нпцюмхгюжхх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюлнярнърекэмше     ╕   0,37 ╕   1,09 ╕  34,71 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95400╕ношрмше гюбндш     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х дпсцхе бмедпемвеяйхе ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх       ╕   0,58 ╕   1,27 ╕  43,40 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95600╕нпцюмхгюжхх он     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхч      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюсвмшу свпефдемхи   ╕   19,86 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95610╕ношрмше онкъ х нонпмше ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕осмйрш         ╕   0,97 ╕   3,97 ╕  36,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95620╕оепяоейрхбмюъ пюгбедйю ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюоюянб пшаш, йхрнб,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнпяйнцн гбепъ х    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕лнпеопндсйрнб      ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕95630╕дпсцхе нпцюмхгюжхх он  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наяксфхбюмхч мюсвмшу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхи       ╕   0,12 ╕   0,97 ╕  41,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96000╕тхмюмяш, йпедхр,    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпюунбюмхе,      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оемяхнммне наеяоевемхе ╕   0,45 ╕   0,70 ╕  48,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96100╕аюмйнбяйюъ деърекэмнярэ ╕   0,52 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96110╕жемрпюкэмше аюмйх    ╕   0,11 ╕   1,64 ╕  28,24 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96120╕йнллепвеяйхе аюмйх   ╕   0,08 ╕   0,52 ╕  32,65 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96130╕яаепецюрекэмше аюмйх  ╕   0,11 ╕   1,22 ╕  28,47 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96190╕опнвхе тхмюмянбн -   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йпедхрмше нпцюмхгюжхх  ╕   0,99 ╕   0,51 ╕  38,16 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96200╕ярпюунбюмхе       ╕   3,25 ╕   1,34 ╕  45,29 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96210╕цнясдюпярбеммне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпюунбюмхе       ╕   1,05 ╕   2,14 ╕  38,85 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96220╕мецнясдюпярбеммне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ярпюунбюмхе       ╕   0,15 ╕   0,80 ╕  33,18 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96300╕оемяхнммне наеяоевемхе ╕   0,07 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96310╕цнясдюпярбеммне     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оемяхнммне наеяоевемхе ╕   0,09 ╕   0,68 ╕  32,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96320╕мецнясдюпярбеммне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оемяхнммне наеяоевемхе ╕   0,03 ╕   2,17 ╕  28,67 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96400╕бяонлнцюрекэмюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тхмюмянбн -       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оняпедмхвеяйюъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕деърекэмнярэ      ╕   0,78 ╕   1,46 ╕  10,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96410╕мецнясдюпярбеммне    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сопюбкемхе тхмюмянбшлх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пшмйюлх         ╕      ╕     ╕     ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕96420╕ахпфебше ноепюжхх    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕я тнмднбшлх жеммнярълх ╕   0,06 ╕   0,38 ╕  27,25 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97000╕сопюбкемхе       ╕   0,28 ╕   0,89 ╕  37,63 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97200╕рюлнфмх         ╕   0,46 ╕   0,67 ╕  64,33 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97300╕цнясдюпярбеммюъ бкюярэ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(йпнле ясдеамни бкюярх) ╕   0,15 ╕   0,72 ╕  28,19 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97310╕тедепюкэмше нпцюмш   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнясдюпярбеммни бкюярх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(йпнле онкмнлнвмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедярюбхрекеи     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опегхдемрю       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х реппхрнпхюкэмшу    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмнб тедепюкэмшу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмнб хяонкмхрекэмни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бкюярх)         ╕   0,14 ╕   0,45 ╕  22,56 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97320╕онкмнлнвмше       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедярюбхрекх опегхдемрю╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх х ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реппхрнпхюкэмше нпцюмш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тедепюкэмшу нпцюмнб   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяонкмхрекэмни бкюярх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕б ясазейрюу       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,22 ╕   1,11 ╕  40,45 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97330╕реппхрнпхюкэмше нпцюмш ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тедепюкэмшу нпцюмнб   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕хяонкмхрекэмни бкюярх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕б пюинмюу х цнпндюу   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ясазейрнб        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,23 ╕   0,84 ╕  38,61 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97400╕цнясдюпярбеммюъ бкюярэ ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ясазейрнб        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(йпнле ясдеамни бкюярх) ╕   0,31 ╕   1,06 ╕  40,39 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97410╕нпцюмш цнясдюпярбеммни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бкюярх ясазейрнб    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕(йпнле ясдеамни бкюярх),╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опедярюбхрекэярбю    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ясазейрнб        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕опх опегхдемре     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,31 ╕   1,23 ╕  36,92 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97420╕нпцюмш цнясдюпярбеммни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бкюярх ясазейрнб    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе ябнх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкмнлнвхъ б пюинмюу  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х цнпндюу        ╕   0,16 ╕   0,49 ╕  41,38 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97430╕нпцюмш цнясдюпярбеммни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бкюярх ясазейрнб    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нясыеярбкъчыхе ябнх   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕онкмнлнвхъ б яекэяйху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекеммшу осмйрюу   ╕   0,76 ╕   0,17 ╕  288,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97600╕нпцюмш леярмнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюлнсопюбкемхъ     ╕   0,27 ╕   0,78 ╕  46,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97610╕нпцюмш леярмнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюлнсопюбкемхъ пюинмнб, ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕цнпнднб,        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бмсрпхцнпндяйху пюинмнб ╕   0,29 ╕   0,81 ╕  41,74 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97620╕нпцюмш леярмнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яюлнсопюбкемхъ     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕оняекйнбшу х яекэяйху  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕мюяекеммшу осмйрнб   ╕   0,29 ╕   0,65 ╕  57,94 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97800╕нпцюмш ясдеамни бкюярх ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х опнйспюрспш      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх,  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕свпефдемхъ       ╕   0,48 ╕   0,66 ╕  29,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97810╕ясдш б пняяхияйни    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕тедепюжхх        ╕   0,06 ╕   0,31 ╕  64,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97811╕тедепюкэмше ясдш -   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕бшяьхе ясдеамше нпцюмш ╕   0,03 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97812╕тедепюкэмше ясдш б   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕ясазейрюу        ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,07 ╕   0,35 ╕  18,17 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97813╕тедепюкэмше ясдш    ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕б цнпндюу х пюинмюу   ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97814╕ясдш ясазейрнб     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,01 ╕   0,67 ╕  14,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97820╕йнккецхх х чпхдхвеяйхе ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнмяскэрюжхх юдбнйюрнб ╕   0,06 ╕   0,51 ╕  65,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97830╕мнрюпхюкэмше оюкюрш   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х мнрюпхюкэмше йнмрнпш ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97840╕нпцюмш опнйспюрспш   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97841╕цемепюкэмюъ опнйспюрспю ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,25 ╕   1,13 ╕  155,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97842╕опнйспюрспш ясазейрнб  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕пняяхияйни тедепюжхх  ╕   0,22 ╕   0,78 ╕  26,50 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97843╕опнйспюрспш цнпнднб   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕х пюинмнб        ╕   0,99 ╕   5,75 ╕  27,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97850╕свпефдемхъ чярхжхх   ╕   0,78 ╕   0,20 ╕  36,20 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97920╕нупюмю наыеярбеммни   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕аегноюямнярх х нанпнмю ╕   0,54 ╕   0,88 ╕  46,09 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97930╕сопюбкемхе       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕йнноепюрхбмшлх     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхълх      ╕   0,78 ╕   1,94 ╕  24,20 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕97950╕лефнрпюякебше нпцюмш  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕унгъиярбеммнцн     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕сопюбкемхъ       ╕   0,15 ╕   0,95 ╕  71,79 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98000╕наыеярбеммше      ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕назедхмемхъ       ╕   1,26 ╕   0,65 ╕  42,55 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98100╕онкхрхвеяйхе назедхмемхъ╕   0,99 ╕   1,48 ╕  39,69 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98200╕наыеярбеммше назедхмемхъ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕он ятепюл йнллепвеяйни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕деърекэмнярх      ╕   0,25 ╕   0,63 ╕  51,80 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98300╕опнтянчгш        ╕   1,52 ╕   2,45 ╕  11,52 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98400╕рбнпвеяйхе, мюсвмн -  ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕реумхвеяйхе х йскэрспмн ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕- опняберхрекэяйхе   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наыеярбеммше назедхмемхъ╕   0,10 ╕   0,23 ╕  12,00 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98500╕тхгйскэрспмн -     ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕яонпрхбмше       ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕наыеярбеммше назедхмемхъ╕   0,71 ╕   0,70 ╕  61,31 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98600╕назедхмемхъ янжхюкэмни ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕гюыхрш         ╕   0,36 ╕   1,04 ╕  34,02 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕98700╕пекхцхнгмше нпцюмхгюжхх ╕   1,45 ╕   0,63 ╕  41,03 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕99000╕щйяреппхрнпхюкэмше   ╕      ╕     ╕     ╕
  ╕   ╕нпцюмхгюжхх х нпцюмш  ╕   1,11 ╕   0,77 ╕   7,15 ╕
  +-----+------------------------+-----------+----------+----------+
  ╕99999╕опнвхе ярпюунбюрекх   ╕   0,00 ╕   0,00 ╕   0,00 ╕
  L-----+------------------------+-----------+----------+-----------
  
  


<<< мЮГЮД

 
пЕЙКЮЛЮ

мНБНЯРХ ГЮЙНМНДЮРЕКЭЯРБЮ пНЯЯХХ


рЕЛЮРХВЕЯЙХЕ ПЕЯСПЯШ

мНБНЯРХ ЯЮИРЮ "рЧПЭЛЮ"


мНБНЯРХ

ямц аХГМЕЯ - дЕКНБНИ оНПРЮК. йЮРЮКНЦ. мНБНЯРХ

пЕИРХМЦ@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz